Egil Sørheim satser på fornying og gode arbeidsplasser

Sørheim Holding har tatt sats og gjør store investeringer for framtiden. Konsernet som har 35 ansatte og 4 lærlinger fornyer fiskeflåten og bygger ut Sørheim Brygga, og sikrer fortsatt gode og stabile arbeidsplasser i Meløy.

– Å sette seg ned og tro at verden skal være slik den har vært er ikke et alternativ. Det er veien videre det dreier seg om, og utvikling av selskap og aktivitet, forteller daglig leder Egil Sørheim

Konsernet omsatte for om lag 138 millioner kroner i 2019, og sikret et betydelig overskudd på i overkant av 25 millioner. Dette er med på å legge grunnlag for investeringer på land og i nye fiskefartøy.

Egil Sørheim

Utbygging av Sørheimbrygga

Det er travle dager for Egil med to store pågående byggeprosjekter, og et tredje under planlegging. Konsernet holder til i Sørheimbrygga på Halsa. Nå sprenges og graves det på tomta ved Sørheimbrygga for å gjøre klart for utvidelser av lokalene. I tillegg til Sørheim Holding, har også bedriftene: Meløy Notbøteri, Svartisen VVS, Halsa Sveis, Nymo Takst og byggekontroll og Meløy kommune med brannstasjon tilholdssted her. Nybygget skal gi rom for utvidelser ved Meløy Notbøteri som trenger mer plass for å gi kundene et bedre tilbud. Bøteriet lagrer og reparer fiskenøter, og stadig større båter og nøter gjør at det er behov for mer lagerplass. Etter utbygginga får Meløy Notbøteri Nord-Norges største «hotell» for oppbevaring av fiskenøter. Totalt investerer Sørheim Holding nær 30 millioner kroner i utvidelsene ved Sørheimbrygga.

Meløynot

Fornying av fiskeflåten

Samtidig skal rederiets to fiskebåter fornyes. Kontrakten for bygging av nye Meløyfjord er allerede inngått med Stadyard i Måløy med levering av nybåten i juni 2021. Nye Meløyfjord med sine 45 meter blir betydelig større enn dagens båt og mer moderne. Bedre teknologi gjør driften lettere og mer effektiv, og større fartøy gir bedre muligheter for håndtering av redskap og fisk, noe som sikrer bedre kvalitet på fisken. Større båt gir også bedre forhold for å bo og arbeide ombord.

– Vi tror dette skal bli veldig bra. Den nye båten blir mer energieffektiv. Vi skal ta bedre vare på fisken, og får økt tonnasje og muligheter som den gamle båten ikke har.

I front på miljøvennlige løsninger

Ny Selvåg Senior er også under planlegging, med mål om levering i 2023. Dagens Selvåg senior er 67 meter og driver ringnotfiske etter lodde, sild, makrell og trålfiske etter kolmule og hvitlaks. Egil Sørheim ser behov for et nybygg etter drift i nærmere 22 år med dagens Selvåg senior. I samarbeid med Skipsteknisk i Ålesund planlegger de for et nytt fiskefartøy på om lag 80 meter.

Nye Selvåg Senior

Nye Selvåg Senior blir blant de første fiskebåtene i sitt slag som kombinerer LNG- gass og batteridrift. I tillegg blir det både kulde- og varmegjenvinning om bord. Kulden fra oppvarminga av LNG-gassen skal gjenbrukes for å kjøle ned vannet som fisken oppbevares i om bord. Nytt design gjør også at båten bruker minst mulig energi. Alt i alt gi dette store miljømessige gevinster, og en reduksjon i utslipp av Co2 på 42 %.

– Det er viktige er å tilby moderne og sikre arbeidsplasser, og sikre at vi er med videre i utvikling av fiskerinæringa, sier Egil avslutningsvis.

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.