Bruker film for å nå ut til flere

Meløy videregående skole tar i bruk film som medium for å nå ut til flere nye studenter. I dag var det filmpremiere på skolen.

Filmene skal vise fram alt det flotte de tre studiestedene Glomfjord, Ørnes og Inndyr har å tilby; bredde i studietilbud, godt miljø, tett oppfølging av elevene og tett samarbeid med lokalt næringsliv og kommune.

Målet er å synliggjøre Meløy videregående skole som et attraktivt studiested både for lokal ungdom, men også for ungdom fra regionen for øvrig. Filmene er produsert av fotograf Åge Magnussen.

Ønsker å nå ut til ungdommene

-Vi er nødt til å nå ut til ungdommene der de er, sier studierektor ved avdelingen på Ørnes, Kirsti Kvehaugen, som håper at filmene kan hjelpe dem med dette. Hun opplever at det er vanskelig å trekke ungdommene til skolens nettsider eller facebookside for å finne informasjon. -En film kan vi vise på kino, på yrkesmesser og i møte med framtidige elever, og ikke minst dele gjennom sosiale medier sier Kirsti. Slik skal målgruppen nås. -Gjennom filmene kan vi visualisere hvem vi er og hva vi kan tilby, fortsetter hun.

Et bredt og unikt tilbud

Meløy videregående skole består av tre avdelinger med tre ulike studieretninger; yrkesfag, studiespesialisering og naturbruk.

Naturbruk er et populært studium, der elevene får delta på fiske. (Foto: Åge Magnussen).

-Vi markedsfører helt bevisst kjemi- og prosesslinja i Glomfjord og naturbruk på Inndyr utenfor vår region, forteller studierektor ved avdelingen i Glomfjord, Elea Tangstad. -Dette er tilbud som vi er alene om i midtfylket, fortsetter hun.

Skolen har i hovedsak elever fra Meløy og nabokommunene Rødøy og Gildeskål, men særlig naturbruk på Inndyr ser økt pågang av elever fra andre steder i landet.

Leverer kompetanse som samfunnet trenger

Meløy videregående skole ligger helt på topp i Nordland når det gjelder formidling av lærlinger til industri, næringsliv og kommune. -Våre elever kan fullføre hele utdanningsløpet i Meløy, forteller Elea, -de behøver ikke å reise ut for å få lærlingplass. Som industrikommune har Meløy en lang kultur for å ta imot lærlinger, og skolen klarer å formidle læreplass til alle som ønsker det. Rundt 70% av elevene ved yrkesfaglig studieretning ønsker å bli læringer, noe som er helt unikt.

Regionen har også behov for folk med høyere utdanning, og ved studiespesialisering på Ørnes får elevene både generell og spesiell studiekompetanse, alt etter hvilke krav som foreligger for ulike utdanninger.

Tett på elevene

Meløy videregående skole er en såkalt «Drømmeskole», og jobber systematisk med det psykososiale miljøet på skolen. -Hos oss er vi tett på elevene, og jobber bevisst for å skape et godt og inkluderende læringsmiljø, sier Kirsti. Gevinsten kommer i form av elever som trives, og skolen har en svært høy gjennomføringsgrad.

Ved studiespesialisering på Ørnes får elevene både generell og spesiell studiekompetanse.

For Meløy som samfunn er viktig å ha et så godt skoletilbud så nærme. Det er ikke alle som er klare til å flytte hjemmefra når de er 16 år. – Vi opplever innimellom at elever som flytter ut angrer seg og kommer tilbake til kommunen, forteller Elea. Enkelte velger da overflytting til Meløy videregående skole.

Gjennom filmene ønsker Meløy videregående skole å synliggjøre at de har et godt studietilbud, og at de er et fullgodt alternativ til større skoler lengre unna. – Vi har en god bredde i programfag, ligger på topp i formidling av lærlinger til lokalt næringsliv, og har gode resultater, sier Kirsti og Elea, som er stolte av skolen og tilbudet de har.

Den nye filmen for Meløy videregående skole ser du her.

 

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.