Ledige stillinger i desember

Ønsker du deg ny jobb til jul? Her finner du oversikt over ledige jobber i Meløy.

Hver måned publiserer vi en liste over ledige jobber i Meløy. Husk at det alltid er mer enn disse jobbene som er ledig. Vi anbefaler derfor at du følger med på NAV Meløy eller www.meloy.kommune.no for å få en fullstendig oversikt.

Lurer du på hvordan det er å jobbe og bo i Meløy?
Ta kontakt med Meløy tilflytterkontor.

Ledige jobber i desember

Driftsleder bygg, Meløy kommune

Ønsker du å være samfunnsbygger og pådriver til helhetlig samfunnsutvikling? Driftsleder skal lede bygg-avdelingen, og ivareta konkrete oppgaver ved bruk av egen fagkompetanse.

Arbeidsgiver: Meløy kommune, Plan, utvikling og næring
100 % stilling
Søknadsfrist: 6. desember

Les mer her

Miljøterapeut, Miljøtjenesten Ørnes

Ledig stilling som miljøterapeut ved Mosvoldtunet hus 1. Mosvoldtunet gir et døgnkontinuerlig bo- og avlastningstilbud for mennesker med helseutfordringer og sammensatte behov. Du får være med å skape trygge rammer og bidra til hverdagsmestring for brukerne av tjenesten.

Arbeidsgiver: Meløy kommune, Miljøtjenesten
100% stilling
Søknadsfrist: 16. desember

Les mer her

Miljøterapeut, Miljøtjenesten Ørnes

Vil du jobbe med å skape trygge rammer for hverdagsmestring og økt opplevelse av selvstendighet i eget liv? Miljøtjenesten har ledig stilling som miljøterapeut for fagområdet rus og psykisk helse.

Arbeidsgiver: Meløy kommune, Miljøtjenesten
100 % stilling
Søknadsfrist: 27. desember

Les mer her

Barne- og ungdomsarbeider, Vall barnehage

Vall barnhage har ledig vikariat som fagarbeider i perioden 15.02.21 til 17.08.21. Barnehagen  har tre avdelinger, og ligger ved Engavågen i søndre Meløy.

Arbeidsgiver: Meløy kommune, Vall barnehage
100% vikariat
Søknadsfrist: 20. desember

Les mer her

Fastleger, Meløy kommune

Legetjenesten i Meløy har ledig tre fastlegehjemler, to tilknyttet Ørnes kontoret og en lege tilknyttet Engavågen.

Arbeidsgiver: Meløy kommune, legetjenesten
Tre 100 % stillinger, fast stilling eller driftsavtale
Søknadsfrist: 20. desember

Les mer her

Kommunepsykolog, Helsefremmende og forebyggende

Meløy kommune har ledig stilling som kommunepsykolog. Du skal bidra til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, delta i tverrfaglig samarbeid og forebyggende tiltak.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling
Søknadsfrist: 20. desember

Les mer her

Produksjonsmedarbeider, Meløy Notbøteri

Trives du med fysisk arbeid med varierte og spennende oppgaver? Meløy Notbøteri søker etter produksjonsmedarbeider/notbøter.

For mer informasjon; kontakt daglig leder Roy Grønås, tlf. 41027850 eller Line Perly Antonsen tlf. 90284999

Arbeidsgiver: Meløy Notbøteri
100 % stilling
Søknadsfrist: 17. januar

Les mer her

Elektrikere, Bilfinger avdeling Glomfjord

Bilfinger har tre ledige stillinger som elektrikere ved sin nordligste avdeling som er lokalisert i Glomfjord Industripark. Bilfinger tilbyr prosjektoppdrag, vedlikehold og service til industri- og kraftbransjen.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial Services Norway
3 stillinger i 100 % 
Søknadsfrist: 31. desember

Les mer her

Fagarbeidere, Bilfinger avdeling Glomfjord

Bilfinger, avdeling Glomfjord utvider sin stab med fire nye fagarbeidere. Det er ledige stillinger som industrimekaniker/dreier, platearbeider og rørlegger.  Arbeidsoppgaver er vedlikehold, reparasjoner, produksjon og montering for kunder og i eget verksted.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial Services Norway
4 stillinger i 100 % 
Søknadsfrist: 31. desember

Les mer her

Driftsleder, Nova Sea

Har du lyst til å jobber i oppdrettsbedriften Nova Sea? De søker etter driftsleder til avdelingen Nova Sea Glomfjord i Meløy. Du får ansvaret for tre lokaliteter; Teksmona, Isbergan og Meløysjøen. Kontorsted er Engavågen.

Arbeidsgiver: Nova Sea, avdeling Nova Sea Glomfjord i Meløy
100% stilling
Søknadsfrist: 18. desember

Les mer her

Bilskadereparatør Nordvik, avdeling Halsa

Ønsker du en karriere innen bilbransjen. Nordvik Gruppen har ledig stilling som bilskadereparatør. Du blir en del av et større team med muligheter for faglig og personlig utvikling. Arbeidssted er Halsa i søndre Meløy.

Arbeidsgiver: Nordvik Gruppen, avdeling Halsa
100% stilling
Søknadsfrist: 13. desember

Les mer her

Maskinpasser/Lettmatros, Rs Maritime Nord

Ledig jobb som lettmatros på fartøyet MS Skarstind. Skiftordning med 14 på jobb og 14 dager fri. Arbeidssted er Ørnes.

Arbeidsgiver: Rs Maritime Nord
100% stilling, skiftarbeid
Søknadsfrist: Snarest

Les mer her

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.