Ledige stillinger i januar

Nytt år – nye muligheter. Kanskje jobb i Nord-Norge frister? I Meløy har vi ledige stillinger i legetjenesten, skolene, industrien og i maritime næringer. Vi gir deg en oversikt over ledige jobber akkurat nå. Tips gjerne en venn du vet er på utkikk etter jobb.

Husk at det alltid er mer enn disse jobbene som er ledig. Vi anbefaler derfor at du følger med på NAV Meløy eller www.meloy.kommune.no for å få en fullstendig oversikt.

Lurer du på hvordan det er å jobbe og bo i Meløy?
Les om Meløylivet på www.meloy.no

Derfor bør du velge Meløy, se filmen «Opplev Meløy»

Ledige stillinger i januar

Yara gjødselproduksjon

Process Safety Engineer, Yara Glomfjord

Yara Glomfjord har ledig stilling som prosessikkerhetsingeniør. Arbeidsoppgavene vil være av å etablere og utvikle et nettverk av interessenter for prosesssikkerhet, lede arbeidet med å utvikle en prosesssikkerhetskultur, utvikle og vedlikeholde lokale prosedyrer for prosesssikkerhet, lede undersøkelser av prosesssikkerhetshendelser og sikre delt læring.

Yara Glomfjord, som er en enhet i datterselskapet Yara Norge AS, er den nordligste mineralgjødselfabrikken i verden, og ligger innerst i Glomfjorden, 145 km sør for Bodø.

Arbeidsgiver: Yara Norge
100% stilling
Søknadsfrist: 31. januar

Les mer om stillingen

Automatiker, Yara Glomfjord

Yara Glomfjord har ledig stilling som automatiker i vedlikeholdsavdelingen. Arbeidsoppgavene vil være feilsøking, problemløsning og løpende vedlikeholdsoppgaver og bidra i forbedringsarbeid og teknisk planlegging. a

Yara Glomfjord, som er en enhet i datterselskapet Yara Norge AS, er den nordligste mineralgjødselfabrikken i verden, og ligger innerst i Glomfjorden, 145 km sør for Bodø.

Arbeidsgiver: Yara Norge
100% stilling
Søknadsfrist: 31. januar

Les mer om stillingen

Operatør, Cargill, avd. Halsa

Cargill avd. Halsa søker operatør til produksjon av fôr til oppdrettsnæringen. Arbeidsoppgavene er pakking, lager og lasteoppgaver, følge opp kvalitets- og hygieneplaner, utføre vedlikeholdsarbeid, optimalisering av arbeidsrutinene, samt styring og overvåking av en automatisert produksjonsprosess.  Cargills produksjonsanlegg Meløy er lokalisert på Halsa.

Arbeidsgiver: Cargill
100% stilling
Søknadsfrist: 28. januar

Les mer om stillingen

Cargill produskjon av fôr til oppdrettsnæringen

Industrimekaniker, Cargill avd. Halsa

Cargill, avd. Halsa har ledig stilling som industrimekaniker til vedlikehold av høyt automatisert produksjonsutstyr ved sitt produksjonsanlegg i Halsa i Meløy kommune. Bedriften er en prosessindustri av næringsmidler til oppdrettsfisk og har egen vedlikeholdsavdeling.

Arbeidsgiver: Cargill
100% stilling
Søknadsfrist: 13. januar

Les mer om stillingen

HMS- og kvalitetsrådgiver

Meløy kommune søker etter deg som har et ønske om å være sentral i utviklingen av HMS- og kvalitetsarbeidet i en stor organisasjon. Arbeidsoppgavene består av forebyggende HMS- og kvalitetsarbeid,  rådgivning og veiledning i arbeidsmiljøspørsmål, ansvarlig for drift og utvikling av HMS- og kvalitetssystem
saksbehandling og rapportering innen HMS, tilrettelegger/prosjektleder for forbedrings- og kvalitetsprosjekt og andre relaterte oppgaver.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling 
Søknadsfrist: 6. februar

Les mer om stillingen

Psykologspesialist/psykolog, BUPA med kontorsted Ørnes

Barne- og ungdomspsykiaktrisk avdeling (BUPA) har ledig vikariat ved sin poliklinikk, med kontorsted Ørnes. Avdelingen har tre faste stillinger og gir tilbud omundersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge og deres foresatte.

Arbeidsgiver: Nordlandssykehuset
100% stilling i et årsvikariat
Søknadsfrist: 23. januar

Les mer om stillingen

Barne- og ungdomsarbeider, Ørnes skole

Ørnes skole søker barne-og ungdomsarbeider/assistent i ca 80% stilling, med oppstart snarest. Storparten av arbeidet er knyttet til elever med spesielle behov.  Ørnes skole er ungdomsskolen i kommunesentret i Meløy kommune. Skolen har 105 elever og 27 ansatte.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
80 % stilling midlertidig med muligheter for fast ansettelse 
Søknadsfrist: 27. januar

Les mer om stillingen

Enhetsleder for ambulanseområde 1 Salten Sør

Nordlandssykehuset søker enhetsleder for ambulanseområde 1 Salten Sør. Området dekker Meløy og Gildeskål, og har stasjoner på Ørnes, Inndyr og Engavågen. Enhetslederen har kontorsted på Ørnes og er leder for 22 medarbeidere.

Arbeidsgiver: Nordlandssykehuset
100 % stilling 
Søknadsfrist: 27. januar

Les mer om stillingen

Avløser/gårsarbeider i Søndre Meløy

Ledig stilling som avløser/gårdsarbeider med arbeids- og bosted i naturskjønne Meløy, Gårdene ligger i områdene Engavågen, Grønøy og Åmnes. Du vil få et variert arbeide innenfor husdyrhold og landbruk. Vi trenger en avløser som kan tenke seg å jobbe på melkebruk med storfe (båsfjøs), og sauehold kan være aktuelt. Du vil få en svært varierende og spennende arbeidshverdag i en turnusordning.

Arbeidsgiver: Landbrukstjenester Salten og Ofoten
100 % stilling
Søknadsfrist: snarest

Les mer om stillingen

Fastlegestillinger, Meløy kommune

Meløy kommune har ledige stillinger som fastlege, enten med fast lønn eller som selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling
Søknadsfrist: 20. januar

Les mer om stillingene

Fagarbeiderstilling,  Glomfjord skole

Glomfjord skole har ledig  som fagarbeider i skole og helårs-SFO. Stillingen er i hovedsak knyttet til 1.-4. klasse og helårs-SFO, og assistentoppgaver for barn med behov for særskilt tilrettelagt undervisning. Glomfjord skole er en 1-10 skole med 145 elever og ca 40 voksne.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling
Søknadsfrist: 31. januar

Les mer om stillingene

Lærer, Glomfjord skole

Meløy kommune har ledig 100% stilling som lærer. Stillingen er i utgangspunktet knyttet til mellom- og ungdomstrinnet, men avhengig av søkers kompetanse og kvalifikasjoner kan det gjøres interne endringer. Glomfjord skole er en 1-10 skole med 145 elever og ca 40 voksne.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling
Søknadsfrist: 31. januar

Les mer om stillingene

Matros, sambandet Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund-Bolga

Torghatten Nord har ledig stilling som matros på fergesambandet Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund-Bolga. 2 skiftsordning med 14 dager på og 14 dager av.

Arbeidsgiver: Torghatten Nord
100 % stilling
Søknadsfrist: 13. februar

Les mer om stillingen her

Maskinsjef, sambandet Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund-Bolga

Torghatten Nord har ledig stilling som maskinssjef på fergesambandet Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund-Bolga. 2 skiftsordning med 14 dager på og 14 dager av. Maskinsjefen er ansvarlig for daglig og langsiktig vedlikehold av fartøyets maskineri og øvrig teknisk utstyr. Som øverste myndighet i maskinen rapporterer maskinsjefen til kaptein og teknisk inspektør.

Arbeidsgiver: Torghatten Nord
100 % stilling
Søknadsfrist: 16. januar

Les mer om stillingen her

 

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.