Ledige stillinger i november

Høst og vintermørkt, men det er nye jobbmuligheter Meløy i Nordland. Vi gir deg en oversikt over ledige jobber akkurat nå. Tips gjerne en venn du vet er på utkikk etter jobb.

Husk at det alltid er mer enn disse jobbene som er ledig. Vi anbefaler derfor at du følger med på NAV Meløy eller www.meloy.kommune.no for å få en fullstendig oversikt.

Lurer du på hvordan det er å jobbe og bo i Meløy?
Les om Meløylivet på www.meloy.no

Derfor bør du velge Meløy, se filmen «Opplev Meløy»

Ledige stillinger i november

 

Psykologspesialist/psykolog, BUPA med kontorsted Ørnes

Barne- og ungdomspsykiaktrisk avdeling (BUPA) har ledig vikariat ved sin poliklinikk, med kontorsted Ørnes. Avdelingen har tre faste stillinger og gir tilbud omundersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge og deres foresatte.

Arbeidsgiver: Nordlandssykehuset
100% stilling i et årsvikariat
Søknadsfrist: 12. desember

Les mer om stillingen

Barne- og ungdomsarbeider, Utsikten barnehage

Er du en barne-og ungdomsarbeider som er nyskapende og leken, som trives i lag med barn og positive mennesker, og som byr på deg selv? Meløy kommune har ledig stilling som Barne- og ungdomsarbeider i Utsikten barnehage.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling 
Søknadsfrist: 26. november

Les mer om stillingen

IPS Ung jobbspesialist, Meløy kommune

Motiveres du av å jobbe med mennesker og har troen på at alle mennesker til tross for fysiske eller psykiske arbeidshindre kan få og beholde en vanlig jobb?  Meløy søker etter IPS Ung jobb spesialist som skal jobbe etter IPS-metodikk i et team med en annen jobbspesialist og vil få det faglige ansvaret for tjenesten.

Arbeidsgiver: Meløy kommune, miljøtjenesten
100 % stilling
Søknadsfrist: 21. november

Les mer om stillingen

Omstillingsrådgiver, Meløy kommune

Meløy kommune setter i gang Omstillingsprogram Meløy 2025 og søker etter Omstillingsrådgiver. Omstillingsprogrammet skal endre måten Meløy kommune leverer tjenester på, finne nivået på tjenestene, og hvordan tjenestene skal organiseres.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
Prosjektstilling
Søknadsfrist: 25. november

Les mer om stillingen

Familieveileder, Helsestasjonen Ørnes

Det er ledig stilling som familieveileder i Meløy kommune. Stillingen er en del av Helsestasjon- og skolehelsetjenesten som består av helsesykepleiere, jordmødre, psykolog og sekretær. Arbeidsoppgaverne består av veiledning til foreldre og barn/unge som trenger ekstra støtte, og delta i tverrfaglig samarbeid og veilede andre fagpersoner.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
Prosjektstilling
Søknadsfrist: 22. november

Les mer om stillingen

Miljøterapeut Engavågen bofellesskap

Engavågen bofellesskap, organisert under Hjemmetjenesten sør, har ledig stilling som miljøterapeut. Bofellesskapet består av 6 boenheter for unge voksne og eldre med psykisk utviklingshemming.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling
Søknadsfrist: 21. november

Les mer om stillingen

Tilkallingsvikar, Ørnes legekontor

Ørnes legekontor søker tilkallingsvikar(er) til helsesekretærtjenesten. Ørnes-kontoret er lokalisert i nye Meløy helse- og velferdssenter. Arbeidsoppgavene består av å besvare telefonhenvendelser, skranke, lab, pasientoppfølging, kontorfaglige oppgaver og dokumentasjon.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling
Søknadsfrist: 10. november

Les mer om stillingen

Barne- og ungdomsarbeider, Utsikten barnehage

Utsikten barnehage har ledig stilling som Barne-og ungdomsarbeider. Utsikten barnehage er en 8 avdelings barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser på Neverdal i Meløy kommune. Meløy kommune ligger 12 mil sør for Bodø i Nordland fylke, Barnehagen åpnet opp januar 2020, og er en aktiv og kreativ barnehage, som jobber for å skaffe et godt og utviklende miljø som gir trygghet, trivsel, læring og utvikling.

Arbeidsgiver: Meløy kommune, Utsikten barnehage
100 % stilling
Søknadsfrist: 26. november

Les mer om stillingen

Pedagogisk leder, Utsikten barnehage

Utsikten barnehage har ledig stilling som pedagogisk leder. Utsikten barnehage er en 8 avdelings barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser på Neverdal i Meløy kommune. Barnehagen åpnet opp januar 2020, og er en aktiv og kreativ barnehage, som jobber for å skaffe et godt og utviklende miljø som gir trygghet, trivsel, læring og utvikling.

Arbeidsgiver: Meløy kommune, Utsikten barnehage
100 % stilling
Søknadsfrist: 25. november

Les mer om stillingen

Lærerstillinger, Spildra skole

Spildra skole har to ledige lærerstillinger. Spildra skole er en 1-7 skole med cirka 160 elever. Spildra er en ny og moderne skole på Ørnes med meget flotte arbeidsrom, og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
2 x 100% fast stilling heltid 
Søknadsfrist 12. november

Les mer om stillingene her

Lærer spesialpedagogikk, Glomfjord skole

Glomfjord skole har ledig stilling som lærer lærer med spesialundervisning som hovedarbeidsområde. Glomfjord skole er en 1-10 skole med 145 elever og ca 30 voksne.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100%  stilling  
Søknadsfrist 26. november

Les mer om stillingen her

Miljøterapeut, Mosvoldveien bofellesskap

Ledig stilling som vernepleier i Mosvoldveien bofellesskap, et nytt og moderne bygg som stod ferdig høsten 2018. Bofellesskapet består av 8 boenheter som er tilrettelagt for brukere i Miljøtjenesten med behov for heldøgns omsorgstjenester, men som også klarer mye selv.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling i turnus
Søknadsfrist: 11. november

Les mer om stillingen

Lærer Særskilt språkopplæring; grunnleggende norsk, Glomfjord skole

Glomfjord skole har ledig stilling som lærer i Særskilt språkopplæring; grunnleggende norsk. Arbeidsoppgaver er undervisning og oppfølging av elever på alle nivå i faget Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, samt å delta i skolens utviklingsarbeid.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
100 % stilling 
Søknadsfrist: 26. november

Les mer om stillingen

Sykepleiere, Vall sykehjem

Vall Sykehjem har ledig 3 x 100% stilling som sykepleiere.Vall Sykehjem består av to avdelinger med til sammen 27 pasientplasser.

Arbeidsgiver: Meløy kommune
3 x 100 % stilling i turnus
Søknadsfrist: 7. november

Les mer om stillingene

Nestleder, Nordtun HelseRehab

Nordtun HelseRehab har ledig stilling som nestleder. Nesteleder er sentral i drift og utvikling av Nordtun. Ansvarsområder er bl.a. ledelse og organisering av HR, økonomi, IKT og kvalitetsarbeid, hvor oppgaver utføres i tett samarbeid med daglig leder. Nestleder vil være en viktig bidragsyter i oppfølging av driften og utvikling av virksomheten som helhet.

Nordtun HelseRehab er en ideell stiftelse som tilbyr rehabilitering. Vårt hovedområde er døgnrehabilitering innen spesialisthelsetjenesten i henhold til kontrakt med RHF Helse Nord.

Arbeidsgiver: Nordtun HelseRehab
100 % stilling
Søknadsfrist: 21. november

Les mer om stillingen

Byggtekniker/ingeniør, Bilfinger, avd. Glomfjord

Bilfinger søker Byggtekniker/Ingeniør til vår avdeling i Glomfjord.  Arbeidsoppgavener er knyttet til teknisk rådgivning og bistand til oppdragsgivere, Identifisere og følge opp relevante krav (myndighetskrav, kundekrav, interne krav) innenfor fagområdet, forvaltning, drift og vedlikehold av kundens bygningsmasse, planlegge og gjennomføre store og små prosjekter, anbudsprosesser og byggeledelse. Avdelingen er lokalisert i Glomfjord Industripark, og er en betydelig leverandør av vedlikeholds- og prosjekttjenester til bedrifter i og utenfor industriparken, privat og offentlig virksomhet og til næringslivet i Nord-Norge for øvrig.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial services
100 % stilling
Søknadsfrist: 20. november

Les mer om stillingen her

Automatiker, Bilfinger, avd. Glomfjord

Bilfinger søker etter automatiker til vår avdeling i Glomfjord. Arbeidsoppgavene er daglig vedlikehold, utbedring og support i egne og kundens anlegg. Du skal også være en ressurs for gjennomføring av mindre prosjekter og ombygginger.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial services
100 % stilling
Søknadsfrist: 20. november

Les mer om stillingen her

Elektrikere, Bilfinger, avd. Glomfjord

Bilfinger søker etter elektrikere til vår avdeling i Glomfjord. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service og vedlikehold på elektro- og automatiseringsanlegg.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial services
Flere 100 % stillinger
Søknadsfrist: 20. november

Les mer om stillingene her

Fagarbeidere, Bilfinger, avd. Glomfjord

Bilfinger søker etter fagarbeidere til vår avdeling i Glomfjord. Vi søker etter industrimekaniker/dreier, platearbeider, rørlegger og sveiser. Arbeidsoppgavene er  vedlikehold, reparasjoner, produksjon og montering for kunder og i eget verksted.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial services
Flere 100 % stillinger
Søknadsfrist: 20. november

Les mer om stillingene her

Bygningsarbeidere, Bilfinger, avd. Glomfjord

Bilfinger søker etter bygningsarbeidere til vår avdeling i Glomfjord. Arbeidsoppgavene er generelt vedlikehold av bygningsmasse hos våre kunder, som betongarbeid, tømrerarbeid og stillasarbeid.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial services
Flere 100 % stillinger
Søknadsfrist: 20. november

Les mer om stillingene her

Lærling platearbeiderfaget, Bilfinger, avd. Glomfjord

Bilfinger har behov for enda en lærling i platearbeiderfaget.  Du får jobbe med: detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler, sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner, håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding. Du får bruke alle typer platebearbeidingsmaskiner og jobbe med vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial services
Lærlingestilling
Søknadsfrist: snarest

Les mer om stillingene her

Tømrere, Halsa Bygg

Halsa Bygg søker etter tømrere på grunn av økende oppdragsmengde. Bedriften er en totalentreprenør med omlag 40 ansatte, og er lokalisert på Halsa i Søndre Meløy.

Arbeidsgiver: Halsa Bygg
5 stillinger i 100% fast stilling
Søknadsfrist snarest

Les mer om stillingen her

Betongarbeidere, Halsa Bygg

Halsa Bygg søker etter betongarbeidere på grunn av økende oppdragsmengde. Bedriften er en totalentreprenør med omlag 40 ansatte, og er lokalisert på Halsa i Søndre Meløy.

Arbeidsgiver: Halsa Bygg
5 stillinger i 100% fast stilling
Søknadsfrist snarest

Les mer om stillingene her

 

Produksjon av solcelle i Glomfjord

Norwegian Crystals.

Quality Manager, Norwegian Crystals, Glomfjord

Norwegian Crystals seeks Quality Manager to execute product testing, manage the lab/testing environment and perform necessary assurance functions.  Reporting to the Director of Technology and Process Development, the QA Manager will collaborate with Production to plan, establish, and execute quality assurance and control systems including standardized procedures and routines for product testing.

Employer: Norwegian Crystals
Permanent position 
Apply immediately

Read more about the position and contact details

HMS Leder/HSE Manager, Norwegian Crystals

Norwegian Crystals seeks HSE Manager. S/he will execute technical and functional responsibilities related to health, safety, and environmental (HSE) programs within Norwegian Crystals. S/he will supervise the safety function, be responsible for associated training and knowledge sharing and will be responsible for the implementation of Company HSE policies, procedures, and methods.

Employer: Norwegian Crystals
Permanent position 
Apply immediately

Read more about the position and contact details

Ingeniør, Industrivisualisering

Industrivisualisering (INVIS) søker etter en ingeniør med mastergrad innen konstruksjon og med minst 5 års arbeidserfaring innen faget. Arbeidsoppgavene vil være prosjektering, dimensjonering og modellering, utarbeidelse av arbeidstegninger og beskrivelser, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, oppdragsledelse og markedsarbeid innen fagområdet.

Arbeidsgiver: Industrivisualisering
100 % stilling
Søknadsfrist: snarest

Les mer om stillingen her

Kunderådgiver, Toyota Nordvik Glomfjord

Toyota Nordvik i Glomfjord søker kunderådgiver til servicemarkedet som dekker områdene mekanisk verksted og deler. Som kunderådgiver vil du være svært sentral for vår videreutvikling av Nordvik i Glomfjord. Du blir en del av et større kunderådgiverteam med mulighet for personlig utvikling lokalt, sentralt og via Toyota Skolen.

Arbeidsgiver: Nordvik gruppen
100 % stilling
Søknadsfrist: 22. november

Les mer om stillingen

Veilder i oppfølgingstiltaket, avdeling Ørnes

Ønsker du en jobb som gir mening, hvor du kan bidra til å støtte andre mennesker i utviklings- og endringsprosesser? Gjennom god veiledning og godt samarbeid med arbeidsgivere kan du utgjøre en forskjell for enkeltindivider som søker jobb. Arbeidet består blant annet av ressurskartlegging, karriereveiledning, kontakt med næringslivet samt løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging.

Arbeidsgiver: Frisk Utvikling
100 % stilling
Søknadsfrist: 19. november

Les mer om stillingen

Kirkegårdsarbeider/kirketjener, Meløy Kirkelige Fellesråd

Meløy Kirkelige Fellesråd har ledig stilling som kirkegårdsarbeider/kirketjener.  Arbeidsoppgavene innebærer praktisk tilrettelegging og gjennomføring av gudstjenester, begravelser, konserter og andre kirkelige handlinger i kirkene i Meløy, rengjøring og vedlikehold av kirkelige bygg, drift av gravgårdene, inkludert gravearbeid ved begravelse, vedlikehold av gravgårder og grøntanlegg, snørydding og annet forefallende arbeid.

Arbeidsgiver: Meløy Kirkelige Fellesråd
100 % stilling
Søknadsfrist: 15. november

Les mer om stillingen

 

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.