Glomfjord; en hub for hydrogen i nord

For å stoppe den globale oppvarmingen vil nullutslippsløsninger innen transport være helt nødvendige. I Glomfjord har man over flere år jobbet for å revitalisere hydrogenproduksjonen som ble avsluttet i 1993, etter nærmere 40 års drift. Målet er å kunne tilby grønne løsninger for transport.

Glomfjord kan bli en hub for hydrogen i nord, Finn Nordmo

Industriveteranen Finn Nordmo i Meløy Utvikling KF jobbet som ung ingeniør med hydrogenproduksjon til bruk i produksjon av mineralgjødsel i daværende Hydro Glomfjord. I dag er han daglig leder i Glomfjord Hydrogen, og primus motor for å få etablert ny hydrogenproduksjon i Meløy. Med seg på laget har han sentrale nasjonale og internasjonale aktører innen hydrogenteknologi som NEL, Greenstat og franske Air Liquid, og det lokale energiselskapet Meløy Energi.

Fra vann – til vann

I høst mottok selskapet gode nyheter da regjeringen offentliggjorde at det skal stilles krav om hydrogendrift på Vestfjordfergene. Vestfjordfergene trenger opptil10 tonn hydrogen pr. dag, og forholdene ligger godt til rette for produksjon i Glomfjord. Her finnes industriarealer, infrastruktur, kompetanse og ikke minst god tilgang på kraft. De rikelige mengdene med vann som strømmer ned fra fjellsidene gir grunnlag for et betydelig overskudd av fornybar kraft i regionen.

Vannkraft i Meløy

Meløy har rik tilgang på ren kraft.

Hydrogengassen skal produsere gjennom elektrolyse, dvs. splitting av vann til hydrogen og oksygen, før den gjøres flytende på en temperatur på – 253 C, og fraktes til Bodø for bunkring av ferjene. Hydrogengass produsert i Glomfjord kan også brukes på mange andre områder, som drivstoff for biler, anleggsmaskiner, hurtigbåter, fly og tog. Og når det grønne hydrogenet forbrennes slippes kun ut vann.

Store ringvirkninger – allerede oppstart

I Glomfjord planlegges investeringer for nærmere en milliard kroner og bygging av to fabrikker. Byggefasen vil gi store ringvirkninger for hele regionen, og når fabrikkene står klare og skal over i drift vil opptil 30 ansatte involveres i produksjon, transport og bunkring.

De første spadetakene ble tatt allerede første uka i januar, da grunnundersøkelsene av tomta i Glomfjord Industripark startet med en lokal entreprenør bak spaken.

Glomfjord industripark

-Det er et skikkelig startpunkt for hydrogensatsing i Norge, uttaler statsministeren Erna Solberg om hydrogendrift på Vestfjordfergene.

Vi sier oss enig med statsministeren, og legger til at dette åpner for at regionen kan bli et utstillingsvindu for det grønne skiftet, spesielt innen maritim sektor, både nasjonalt og internasjonalt.

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.