Meløy tett på det grønne skiftet!

Det grønne skiftet i Meløy foregår nå. Meløy tett på ønsker å belyse arbeidet som gjøres innen bærekraftig utvikling i Meløy. Artikkelserien vil gå gjennom hele 2021, og skal løfte fram de grønne historiene fra Meløy.

Meløy har tatt mål av seg å være ledende innen bærekraftig utvikling fram mot 2030. Med våre naturlige lokale fortrinn og lange erfaring, har Meløy alle muligheter for å ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet med fornybar energiproduksjon, fokus på sirkulær økonomi og utvikling av livskraftige lokalsamfunn.

Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Vi har alle fått med oss at utslipp av klimagasser å reduseres, at vi må satse på fornybar energi, energieffektivisering og at gjenbruk og sirkulær økonomi må på dagsorden. Men like viktig er det å bygge sosialt bærekraftige samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og med tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Først ut i vår artikkelserie er historien om Glomfjord Hydrogen, og planene om å revitalisere hydrogenproduksjon i Meløy.

Glomfjord; en hub for hydrogen i nord

-Liv Toril Pettersen, prosjektleder Meløy tett på-

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.