Meløy trenger arbeidskraft nå!

Nord-Norge står overfor et næringslivs- og industrieventyr og skal på kort sikt dekke inn 30 000 nye arbeidsplasser. Også i Meløy ser vi et enormt vekstpotensial forutsatt tilgjengelig arbeidskraft. Nå starter arbeidet for å rekruttere nok arbeidstakere.

 Meløy tar tak i problemet

Meløy er en voksende industrikommune med et enormt vekstpotensial forutsatt tilgjengelig arbeidskraft, sier Liz Rekve, leder for Meløy Næringsforum.

Demografiske endringer, generasjonsskifter, og ikke minst en sterk utvikling og vekstpotensial innen industri, leverandør, og byggenæringen, gjør at hun nå har kartlagt behovet for arbeidskraft i Meløy.

Undersøkelsen er initiert av Meløy Næringsforum, i samarbeid med Meløy tett på og Meløy kommune.

Tallenes tale

Sist uke kunne Meløy Næringsforum presentere tallfakta om behovet for folk til industri- og annet næringsliv i Meløy de neste årene.  Undersøkelsen viser at det er behov for 90 nye arbeidstakere umiddelbart. Totalt vil industrieventyret Meløy trenge mer enn 450 nye arbeidstakere de kommende årene. Dette før man legger til Meløy kommunes behov, som er Meløys største bedrift.

Totalt 130 meløybedrifter har deltatt i undersøkelsen. – Det er mye realisme i disse tallene, sier leder for undersøkelsen Bjørn Sleipnes.

Meløy har behov for flere arbeidstakere og går blant annet i gang med kampanjen "we want you here, we have work for you"

Meløy Næringsforum har kartlagt behovet for arbeidskraft i Meløy. Foto: Ny Næring AS.

Stor interesse for undersøkelsen

-Interessen for resultatet av denne undersøkelsen er stor, forteller Liz Rekve. I samarbeid med næringslivet i Meløy vil hun jobbe for å få tilstrekkelig arbeidskraft til Meløy de kommende årene.

Haster!

-Tallene er ikke kompliserte, og kanskje ikke så uventet for en stor industrikommune. Det som er uventet i mine øyne er at vi allerede her og nå, om svært kort tid, trenger 90 nye arbeidstakere i hovedsak til faglærte stillinger, sier styreleder i Meløy Næringsforum, Pål Einar Olsen, som til daglig er direktør i Meløyselskapet Industrivisualisering AS (INVIS).

INVIS har vært heldig med sin rekruttering av ingeniørkompetanse, og har fått ansattkabalen på plass for nærmeste framtid.

We want you here – we got work for you!

Meløy har et industrieventyr foran seg, og vi skal mestre dette selv om det er utfordrende, mener Liz Rekve.  Løsningen på utfordringen er sammensatt, og krever at både næringsliv, kommune og utdanningsinstitusjoner jobber tett sammen.

Liz Rekve er leder i Meløy Næringsforum. Nå har hun startet et arbeid for å rekruttere ny arbeidskraft til Meløy. Foto: Ny Næring AS.

Liz Rekve er ny leder i Meløy Næringsforum. Nå har hun startet et arbeid for å rekruttere ny arbeidskraft til Meløy. Foto: Ny Næring AS.

-Jeg er optimistisk på vegne av Meløy, og vi jobber godt sammen for å finne løsninger. Liz Rekve

I mars går starten for det hun kaller en «folkelig europeisk oppmerksomhetskampanje» på sosiale medier. Det er budskapet enkelt: «We want you here – we got work for you».  

-Vi ønsker å gi folk på sosiale medier en ide om hvor flott et sted folk kan flytte til, sier Liz.  Det er meløyfjerdingenes egne foto som danner grunnlaget for kampanjen. -Vi sier ikke mer enn at vi vil ha folk hit, og at vi har jobb til dem, fortsetter hun.

«We want you here – we have work for you»

 

Må jobbe raskt

Jobben for å flere arbeidsfolk til Meløy vil være et flerårig arbeid, men det prekære behovet for arbeidskraft gjør at vi må jobbe i langt høyere tempo enn tidligere, sier Liz Rekve.

-Vi gleder oss til nye folk og nye muligheter i årene framover.

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.