Ønsker jentene velkommen!

Som en del av det nasjonale prosjektet «Jenter og teknologi» inviterte Cargill EWOS Halsa as til åpen dag for jenter fra ungdomskolene i Meløy. Dette for å inspirere og motivere jenter til å velge teknologiske fag.

Ønsker jentene velkommen!

Nylig hadde Cargill EWOS Halsa as besøk av 26 jenter fra lokale ungdomsskoler, for å inspirere og motivere jenter til å velge teknologiske fag.

Glad for å kunne dele

Fire ansatte damer hos Cargill Halsa stod klare til å dele deres utdanningsløp, erfaringer og fordeler med det å være kvinne i et mannsdominert yrke. En av disse er prosessoperatør Veronika Skjelstad. Hun har utdanning både som elektriker og automatiker.

–        Når jeg valgte videregående, visste jeg hva jeg ville bli.

Skjelstad har vært lærling hos Bilfinger i Glomfjord, før hun i 2019 fikk fast jobb på Halsa. Veronika forteller at hun ble godt mottatt av alle, og følte seg fort som en del av teamet på jobb. Det bidrar til at hun gleder seg til å gå på jobb. Hun ønsker gjerne flere kvinnelige kollegaer til fabrikken på Halsa.

–        Det som er fint med å jobbe hos Cargill Halsa er at vi har et godt arbeidsmiljø, vi har tillit til fabrikken og føler stolthet. Vi blir inkludert i det som skjer i fabrikken, noe som oppleves positivt for oss ansatte.

Hun har en klar oppfordring til jentene: -Dere må tørre å tenke på hva dere selv vil, å velge utradisjonelt!

Jentene fikk omvisning på Cargill Halsa.

Jentene fikk omvisning på fabrikken. Foto: Silje-Mari Karlsen.

Jenter og teknologi

Jenter og teknologi er et nasjonalt prosjekt i samarbeid mellom NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Programmet skal forsøke å øke kvinneandelen i teknologiutdanninger. En del av deres strategi er å vise at det er behov for arbeidskraft og at mangfold er god business.

-Et godt mangfold av kloke hoder, med ulike ideer og innfallsvinkler, trenger vi for å finne de beste løsningene når fremtidens teknologi og næringene skal utvikles, forteller fabrikksjef Herulf Olsen.

Stolt fabrikksjef

Cargill Halsa er en av de store arbeidsplassene i Meløy. Med sine 52 ansatte og 3 lærlinger er de en viktig bedrift for lokalsamfunnet.

Fabrikksjef Herulf Olsen er stolt av damene han har i arbeidsstaben i dag. Selv om bedriften på Halsa har kommet over selskapets foreløpige mål om å ha en kvinneandel på 12%, ser han seg ikke ferdig med å rekruttere og ansette kvinner.

 Veronika Skjelstad, June J Nesblom, Herulf Olsen, Helen Helgesen og Natalia Vatsvåg fikk etter foredrag og omvisning gode tilbakemeldinger fra jentene. Foto: Silje-Mari Karlsen

Veronika Skjelstad, June J Nesblom, Herulf Olsen, Helen Helgesen og Natalia Vatsvåg fikk etter foredrag og omvisning gode tilbakemeldinger fra jentene. Foto: Silje-Mari Karlsen.

-Velger dere disse yrkene er det god sjanse for å få en god jobb! Dere må ikke tenke at dere ikke blir å få det til eller ikke mestrer det, for deg gjør dere! Jeg har troa på dere!, sier en positiv og engasjert fabrikksjef»

Tekst og foto: Silje-Mari Karlsen. 

 

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.