Papphuset blir DNT hytte

Denne våren skal Meløy Turlag og Bodø og Omegns Turistforening (BOT) i gang med et spennende arbeid. Det gamle papphuset, som opprinnelig huset anleggsarbeidere i forbindelse med kraftutbyggingen i Glomfjord på begynnelsen av 1900 tallet, skal nå pusses opp og gjøres om til en DNT hytte med overnatting og egen museumsdel.

Dette etter at BOT og Meløy Turlag har inngått en avtale med Statkraft hvor de overtar ansvaret for brakka og vernet av denne, mot at Statkraft bidrar økonomisk med midler til oppussing og videre drift.

Bidrar til bolyst og folkehelse

-Dette er et prosjekt hvor DNT håper å kunne bidra både til bolyst og folkehelse, sier daglig leder i BOT, Berit Irgens, når hun presenterer planene for papphuset. -Vi ser for oss at papphuset skal bli en del av rutenettet vårt i Nordland, hvor rallarstien utgjør første del av en DNT rute mot Kvitsteindalsgammen og Gråtådalstua. Det nye papphuset kan bli et trimturpunkt for lokalbefolkningen, og vil forhåpentligvis også bli en attraktiv hytte for dagsturer og overnatting.

Rikt på kulturminner

Den gamle anleggsbrakka «Papphuset» ligger på toppen av Fykanbergan. Derfra har man en fantastisk utsikt over Fykan, Glomfjord Kraftverk med rørgata og Glomfjorden. Veien opp til papphuset går langs den idylliske kløvveien, en vei som ble etablert tidlig i kraftutbyggingen for å få fraktet folk og utstyr opp på fjellet.

Det opprinnelige papphuset fotoeier Statkraft

Det opprinnelige papphuset fungerte som kontor og anleggsbrakke under kraftutbyggingen i Glomfjord tidlig på 1900 tallet. Bildeeier: Statkraft.

Langs veien passerer man både helleristningsfelt og kulturminner fra kraftutbyggingen. Kløvveien utgjør første del av den mer kjente rallarstien som tar deg helt til demningen ved Nedre Naver. Selve papphuset ble bygget rundt 1910 og huset anleggsfolk helt fram til 1960 tallet.

Vernet

Papphuset er vernet i Statkrafts landsverneplan, noe som innebærer at man ved oppussingen må ta vare på mest mulig som det er i dag. Så langt har en arkitekt tegnet skisser for to soverom, oppholdsrom med kjøkken, og en egen museumsdel. -Vi vil beholde de delene av bygget som er i god nok stand, forteller Berit Irgens. Resten må bygges nytt, men i gammel stil. I museumsdelen er intensjonen å gjenskape stemningen fra anleggstiden og skape et tidsvindu til hvordan livet på brakka kunne være.

Planlegger åpning i 2024

-Vi planlegger en innvielse av hytta i forbindelse med kulturhovedstadsåret 2024, sier Irgens.

Avtalen med Statkraft er nå underskrevet, og DNT går i gang med å etablere en byggekomite. Målet for 2022 er å gjøre bygget vann- og musetett, så må man søke mer midler for å få realisert alle planene.

-Statkraft gir oss 800 000 ved overtakelsen slik at vi kan komme i gang med arbeidet, sier Irgens. Videre får DNT et årlig tilskudd på 30 000 fra Statkraft for å overta ansvaret for Kløvveien på ubestemt tid. – Vi forventer oss at prosjektet vil ha en total kostnadsramme på rundt 2,5 millioner kroner, og mye kan nok gjøres på dugnad.

DNT over papphuset og begynner arbeidet allerede til våren.

Meløy Turlag og Bodø og Omegns Turistforening starter arbeidet med å renovere papphuset nå i vår, og planlegger åpning i 2024. Foto: Bodø og Omegns Turistforening.

Øker attraktiviteten til området

-Vi er sikre på at dette er den beste løsningen for den framtidige bruken av området, sier seniorrådgiver i Statkraft, Kristen Selfors.

Med DNT sin overtakelse får Papphuset nå et nytt liv som DNT hytte. Den gamle anleggsbrakka og Kløvveien blir vedlikeholdt, og området og hytta blir åpnet opp og tatt i bruk av innbyggerne og besøkende.

Oppgraderingen av hytta og stien vil også legge forholdene til rette for mer bruk av området. -Nå blir hytta og kulturhistorien i området tilgjengelig for alle, og det er vi veldig godt fornøyde med, sier Selfors.

Håper på stor dugnadsvilje i Meløy

-Vi trenger flere dugnadshender for å komme i land med prosjektet, forteller Irgens, og frir til dugnadsånden i Meløy. Her kan man bidra med alt fra snekring, bæring, og vaffelsteking.

Ønsker du å være med å gjøre papphuset om til en DNT hytte, kan du gjerne ta kontakt Åge Magnussen eller Sverre Birkelund i Meløy Turlag . Tilbake får du mange fine turer, nye venner og en ny flott DNT hytte.

Åge Magnussen: 907 96 782
Sverre Birkelund: 86 17 466

Tekst: Hanne Barvik, Meløy tett på. 
Foto: Bodø og Omegns Turistforening, og Statkraft. 

 

 

 

 

 

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.