Sirkulær økonomi i praksis

Verden trenger proteiner, og hva er merbærekraftig enn å produsere proteiner gjennom resirkulering heller enn nydyrking? På Åmøyhavn i Meløy jobber bedriften Ecoprot med å omdanne matavfall til proteiner som kan benyttes som ingrediens i fôr til oppdrettsnæringen.

Fluelarver som framtidig proteinkilde

Brødrene Asbjørn og Ole Torrissen hadde ideen, og fikk med seg Rune Johnsen på laget. I 2019 startet de Ecoprot, og sammen skal de produsere om lag 80 000 kg fluelarver i 2021.  Larvene fra sorte soldatfluer er proteinrike, og inneholder fett og kitin. Dette gjør de egnet som fôr til kjæledyr som fugl, hund, katt, akvariefisk, amfibier, reptiler, og ikke minst til fôrproduksjon i oppdrettsnæringen.

Bio-restene fra larveproduksjonen kan brukes som jordforbedringsmiddel og som gjødsel til f.eks. stueplanter. Gründerne har fått støtte fra Norges forskningsråd for å forske på hvordan disse bio-restene kan brukes i ulike produkter for å bedre jordkvaliteten.

fluelarve

Sorte soldatfluene kommer fra Sør-Amerika, og kan ikke leve vilt i Norge. Om noen slipper ut fra anlegget på Åmøyhamn vil de dø etter kort tid. Larvene utnytter fôret de får på en svært god måte, de vokser raskt, produksjonen gir lave utslipp av metan og CO2, og produksjonen er etisk selv om larvene lever tett sammen.

Grønne verdikjeder – resirkulering av matavfall og fiskeslam

Larvene spiser det meste, som matvarer utgått på dato. I framtiden kan fiskeslam og tang og tare bli viktig som fôr til larvene. Ecoprot jobber nå med å få tillatelse til å bruke fiskeslam fra settefiskanlegg som larvemat. De har også fått prosjektmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle substrat, dvs. mat til larvene, fra tang og tare.

I nært samarbeid med oppdrettsselskapet Nova Sea planlegger de forsøk med oppdrett av laks basert på larvene som ingrediens i fiskefôret. Nå avventer de svar på søknad om forskningskonsesjon fra Fiskeridirektoratet for å kunne sette i gang.

Vår ambisjon er å bidra til at norsk mat kan produseres på norsk fôr gjennom resirkulering heller enn nydyrking.

Kortreist produksjon

Produksjonen er enda i pilotfasen, men følges planene om snarlig oppskalering vil produksjonen være økt til 3 000 000 kg fluelarver i 2023.  Planene er allerede klare for en ny fabrikk på Halsa, som på sikt kan gi opptil 100 nye arbeidsplasser. Lokaliseringen i Meløy er perfekt med tanke på tilgang til fiskeslam fra settefiskanlegg og med nærhet til fôrprodusenten EWOS og oppdrettsselskapet Nova Sea.

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.