Støtte til «Nasjonal turiststi Svartisen 2021»

Prosjektet «Nasjonal turiststi Svartisen 2021» er tildelt 400 000 kroner i støtte fra Miljødirektoratet

Meløy kommune ved Meløy Utvikling KF er tildelt 400 000 kroner i støtte fra Miljødirektoratet til prosjektet «Nasjonal turiststi Svartisen 2021»

Midlene skal gå til tilrettelegging og merking av sti, beredskapstiltak, tilrettelegging av adkomstsoner, prosjektledelse og planlegging, og informasjonstiltak ved Svartisen. Tiltakene er basert på arbeid og innsikt fra tidligere gjennomførte tiltak, kundeundersøkelser og samarbeid med eksterne partnere. Etter planen skal arbeidet utføres i løpet av 2021.

Meløy kommune startet i 2012 et arbeid for å utvikle reiselivsnæringen. I 2018 ble det etablert en prosjektplan for hovedprosjekt «Svartisen» som danner rammene for en helhetlig og langsiktig utvikling av Svartisen som destinasjon. «Nasjonal turiststi Svartisen» er et delprosjekt av dette arbeidet.

Svartisleden fører deg opp mot breen langs merket løype.

Har søkt Miljødirektoratet om å bli nasjonal turiststi

Meløy kommune har inne søknad hos Miljødirektoratet om å få Svartisen, med turløypa ved Engenbreen (Svartisleden) autorisert som en av få utvalgte nasjonale turiststier i Norge. I løpet av juni vil Miljødirektoratet komme til Meløy på befaring.

-Vi er veldig glade for at Miljødirektoratet støtter oss i arbeidet med å utvikle det unike området ved Svartisen, sier ordfører Sigurd Stormo. -Dersom vi skulle kvalifisere oss som nasjonal turiststi vil det kunne utløse flere midler, og sådan få stor betydning for den videre utviklingen av Svartisen.

Les også: Bærekraftig utvikling av Svartisen

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.