Meløy satser på fiskeri

Reipå havn er i dag ett av Nordlands største miljøer for unge fiskere. Denne uken startet Meløy kommune arbeidet med å tilrettelegge havnen for den stadig økende fiskeriflåten.

I første omgang skal havnen mudres opp, og en ny molo etableres. Moloen vil få en høyde på 4,5 meter, og skal fylles med mudringsmasser på innsiden for å skape en fylling som kan benyttes til videre næringsutvikling i havna. Arbeidet er beregnet å være ferdig i løpet av januar 2021.

Her skal en ny molo etableres, og området innenfor fylles ut.

Prosjektet har totalt en ramme på cirka 18 millioner kroner, der 8 millioner er gitt i tilskudd fra Kystverket, mens Meløy kommune står for resterende finansiering.

Arbeidet som gjøres vil gjøre det mye enklere for større fartøy å legge til kai, og er blant flere viktige tiltak for videre utvikling av fiskerinæringen i Meløy. Meløy kommune har de siste årene bevilget i overkant av 14 millioner kroner til ulike næringstiltak og infrastrukturtiltak i havna. I tillegg er det opprettet en egen låneordning til kjøp av fartøy og oppkjøp av fiskekvoter, som administreres av Meløy Utvikling KF.

-Det er en uten tvil en svært spennende kompetanseklynge vi nå ser vokse fram i havna med engasjerte unge fiskere, forteller ordfører Sigurd Stormo. – Her har vi en slip med voksende oppdragsmengde, og snart et nytt fiskemottak for videreforedling av råvarer.

For Meløy kommune er det viktig å være med som bidragsyter og hjelpe fram det miljøet som nå etablerer seg i Reipå havn. – Her har vi et stort potensial for å skape nye arbeidsplasser, og for økt verdiskapning for kommunen, avslutter han.

Ønsker du å lese med om låneordningen til fiskefartøy og fiskekvoter?
Se www.meloy.no

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.