barn i barnehage på Meløy

Skoler og barnehager

I Meløy har helsefremmende skole vært et satsingsområde de siste årene, og alle skolene har fått kvalitetsstemplet helsefremmende skole. I Meløy mener vi at god helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring, og vi arbeider derfor systematisk i skolene for å fremme elevenes helse og godt psykososialt miljø.

Les mer
Gårdstun Meløy foto av Tine B. Steinvei

Boliger og tomter

I Meløy kan du bosette deg i en av våre ti flotte bygder. Du kan velge å bo ved havet eller oppunder fjellet, eller midt blant mange andre i et sentrumsnært boligfelt. Uansett har du kort vei til flotte naturområder, og de fleste av oss kan  begynne turen rett utenfor døra.

Les mer
kostymetog revyfestivalen. foto av Johan Votvik

Kultur

I Meløy finner du et svært aktivt kulturliv på flere ulike felt. Det produseres revy, konserter, festivaler, markedsdager og ulike sammenkomster i et forrykende tempo. Alle bygdene har sine dager og spesialiteter, noe som gjenspeiles i en mangfoldig kulturkalender for Meløy .

Les mer

Utdanning

Meløy har tre ulike studieretninger innenfor videregående skole. Gode lærlingeordninger i samarbeid med kommunen og med lokale næringer som industri og fiske, sikrer gode og attraktive utdanningsløp.

Les mer

Idrett

Siden er under utvikling.

Les mer

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.