Skoler og barnehager

I Meløy har helsefremmende skole vært et satsingsområde de siste årene, og alle skolene har fått kvalitetsstemplet helsefremmende skole. I Meløy mener vi at god helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring, og vi arbeider derfor systematisk i skolene for å fremme elevenes helse og godt psykososialt miljø.

Meløyskolen

I Meløy har helsefremmende skole vært et satsingsområde de siste årene, og alle skolene har fått kvalitetsstemplet helsefremmende skole. I Meløy mener vi at god helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring, og vi arbeider derfor systematisk i skolene for å fremme elevenes helse og godt psykososialt miljø.

Meløy har åtte kommunale skoler som ligger spredt i de ulike bygdene.

Her kan du lese mer om skolene i Meløy.

 

Elever ankommer Spildra skole i Meløy

Første skoledag på nye Spildra skole på Ørnes.

Neverdal EnSpire skole

Høsten 2018 var det åpning av Neverdal EnSpire skole, som er en privat skole og Norges første godkjente friskole med entreprenørskap som profil. Skolen har i dag tilbud for 1-10. trinn.

Her kan du lese mer om Neverdal EnSpire skole.

Meløybarnehagene

Meløy har fra høsten 2019 i alt sju barnehager, og de fleste bygdene har sin egen lokale barnehage. Helsefremmende arbeid er forankret også i barnehagene, og man har fokus på fysisk aktivitet og godt psykososialt miljø. Naturen brukes flittig både til turer og lek.

Les mer om Meløybarnehagene her 

 

barnehage på Meløy

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.