Utdanning

Meløy har tre ulike studieretninger innenfor videregående skole. Gode lærlingeordninger i samarbeid med kommunen og med lokale næringer som industri og fiske, sikrer gode og attraktive utdanningsløp.

Meløy videregående skole avdeling Ørnes

På Ørnes kan Meløy videregående skole tilby 3-årig studiespesialisering, samt muligheter for påbygging til generell studiekompetanse. Studiespesialisering gir elevene et bredt grunnlag for mer teoretisk utdanning etter videregående skole. Elevene kan fra andre studieår velge mellom programområdene:

 • Språk, samfunn og økonomi
 • Realfag

Skolen har i dag en klasse på hvert årstrinn, og i hovedsak elever fra Meløy, Rødøy og Gildeskål.

Kantina er en populær møteplass.

Meløy videregående skole avdeling Inndyr

På Inndyr kan Meløy videregående skole tilby:

 • Naturbruk vg1
 • Akvakultur vg2
 • Fiske og fangst vg2

Som elev får man ta del i flotte naturopplevelser som lofotfiske med skolens egen båt; undervisningsfartøyet «Oscar Sund». Andre aktiviteter er seiling og roing med skolens egne nordlandsbåter, ferdsel og overnatting ute under varierende forhold, kystkulturprosjekter, produksjon av fiskeprodukter som klippfisk, tørrfisk, saltfisk, filet og mye mer.

Meløy videregående skole avdeling Glomfjord

I Glomfjord kan Meløy videregående skole tilby 2-årige yrkesfaglige studieretningen innen:

Teknikk og industriell produksjon

 • vg1 TIP
 • vg2 industriteknologi
 • vg2 kjemi-prosessfag


Elektrofag

 • vg1 elektro
 • vg2 el energi


Helse- og oppvekstfag

 • vg1 helse og oppvekstfag
 • vg 2 veksling i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

 

Studiested Glomfjord er ei yrkesfaglig avdeling med tette bånd til industriparken i Glomfjord og lokal industri. Skolen er godt dimensjonert ut ifra næringslivets behov, og ligger på 90-100% formidling til læreplass.

Innenfor kjemi- og prosessfaget starter skolen yrkesrettingen allerede på vg1 med undervisning i kjemi, noe som er unikt i landssammenheng.

Innenfor helse- og oppvekstfag har skolen og nær kommunene utarbeidet en lokal vekslingsmodell, der elevene allerede etter vg1 tilbys lærekontrakt. Elevene vil da veksle mellom å være elev og lærling.

Les mer om Meløy videregående skole i denne artikkelen.

Bli lærling i Meløy

Meløy kommune er læreplass garantist og har som målsetning å være best på lærlinger i Nordland.

Vi har en lang tradisjon for å ta imot lærlinger til industri, næringsliv og kommune. Opplæringskontoret i Meløy holder til i Glomfjord industripark og har et nært samarbeid med bedriftene i industriparken, samt et trettitalls offentlige og private bedrifter i Meløy og Rødøy. Kontoret administrerer om lag 80 lærlinger og kan tilby følgende:

 • Rekruttering av lærebedrifter
 • Rekruttering av lærlinger og lærekandidater
 • Formidling av lærlinger til bedrifter
 • Administrering av fagopplæring
 • Oppmelding til fagprøve

Flere av våre lærlinger opplever å få jobbtilbud i sin lærebedrift etter endt læretid.

Her finner du mer informasjon om Meløy opplæringskontor.

Du kan også se disse filmene om mulighetene som en lærlingeplass gir:

Lærling Yara

Lærling Meløy Elektro

Videre- og etterutdanningstilbud for voksne

Opus Meløy tilbyr videregående opplæring til voksne via Nettskolen i Nordland. De er lokalisert i  Kompetansehuset Meløy, der de har eget studieverksted. Her får du også tilbud om karriere- og studieveiledning og kartlegging av din kompetanse.

Studiesenteret.no er et nasjonalt utdanningsnettverk med som har lokalt studiesenter i Meløy. Gjennom dette nettverket tilbys nettbaserte høgskole- og universitetsstudier. I Kompetansehuset Meløy kan du følge undervisningen via toveis lyd og bilde, og avlegge eksamen.

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.