Utdanning

Meløy har tre ulike studieretninger innenfor videregående skole. Gode lærlingeordninger i samarbeid med kommunen og med lokale næringer som industri og fiske, sikrer gode og attraktive utdanningsløp.

Meløy videregående skole avdeling Ørnes

På Ørnes kan Meløy videregående skole tilby 3-årig studiespesialisering. Studiespesialisering gir elevene et bredt grunnlag for mer teoretisk utdanning etter videregående skole. Elevene kan fra andre studieår velge mellom programområdene:

 • Språk, samfunn og økonomi
 • Realfag

Skolen har i dag en klasse på hvert årstrinn, og i hovedsak elever fra Meløy, Rødøy og Gildeskål.

Kantina er en populær møteplass.

Meløy videregående skole avdeling Inndyr

På Inndyr kan Meløy videregående skole tilby:

 • Naturbruk vg1
 • Akvakultur vg2
 • Fiske og fangst vg2

Som elev får man ta del i flotte naturopplevelser som lofotfiske med skolens egen båt; undervisningsfartøyet «Oscar Sund». Andre aktiviteter er seiling og roing med skolens egne nordlandsbåter, ferdsel og overnatting ute under varierende forhold, kystkulturprosjekter, produksjon av fiskeprodukter som klippfisk, tørrfisk, saltfisk, filet og mye mer.

Meløy videregående skole avdeling Glomfjord

I Glomfjord kan Meløy videregående skole tilby 2-årige yrkesfaglige studieretningen innen:

Teknikk og industriell produksjon

 • vg1 TIP
 • vg2 industriteknologi
 • vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag

Elektrofag

 • vg1 elektro- og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

 • vg1 helse og oppvekstfag
 • vg 2 helsearbeiderfag

Studiested Glomfjord er ei yrkesfaglig avdeling med tette bånd til industriparken i Glomfjord og lokal industri. Skolen er godt dimensjonert ut ifra næringslivets behov, og ligger på 90-100% formidling til læreplass.

Innenfor kjemi- og prosessfaget starter skolen yrkesrettingen allerede på vg1 med undervisning i kjemi, noe som er unikt i landssammenheng.

Les mer om Meløy videregående skole i denne artikkelen.

Bli lærling i Meløy

Vi har en lang tradisjon for å ta imot lærlinger til næringsliv og kommune. Meløy kommune er, sammen med omlag 20 bedrifter læreplassgarantist, og har som målsetning å være best på lærlinger i Nordland.

Opplæringskontoret i Meløy holder til i Glomfjord industripark og har et nært samarbeid med bedriftene i industriparken, samt et trettitalls offentlige og private bedrifter i Meløy og Rødøy. Kontoret administrerer om lag 80 lærlinger og kan tilby følgende:

 • Rekruttering av lærebedrifter
 • Rekruttering av lærlinger og lærekandidater
 • Formidling av lærlinger til bedrifter
 • Administrering av fagopplæring
 • Oppmelding til fagprøve

Flere av våre lærlinger opplever å få jobbtilbud i sin lærebedrift etter endt læretid.

Her finner du mer informasjon om Meløy opplæringskontor.

Du kan også se disse filmene om mulighetene som en lærlingeplass gir:

Lærling Yara

Lærling Meløy Elektro

Videre- og etterutdanningstilbud for voksne

Opus Meløy tilbyr videregående opplæring for voksne. De er en seksjon av Meløy videregående skole, lokalisert til Kompetansehuset Meløy. OPUS Meløy er deltaker i det nasjonale forsøket med modulstrukturert fag og yrkesopplæring under ledelse av HK-dir. Under paraplyen OPUS Salten, tilbyr de løpende ulike kurs for praksiskandidater, dvs. voksne over 25  med noen år praksis, som må bestå en skriftlig teoretisk eksamen, før de kan melde seg opp til den praktiske fagprøven.

I Kompetansehuset Meløy er også Karriere Salten lokalisert med studieverksted for elever i Nettskolen i Nordland, Nordland fylkeskommunes tilbud for voksne på nett. I Kompetansehuset Meløy er det undervisningsrom med toveis lyd og bilde, og her kan du også avlegge eksamen. For info om fagtilbud, se Nettskolen i Nordland, eller bestill karriereveiledning på telefon 75 65 31 00.

I tillegg er prosjektleder i kompetansepilot Salten (2020-2023) lokalisert til Kompetanshuset Meløy. Dette er et nasjonalt prosjekt for å få til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i etter- og videreutdanningsmarkedet. Private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter er målgrupper, særlig innen næringene reiseliv og opplevelse, industri/bygg- og anlegg og sjømat. Kompetansepilot Salten prøver ut bransjemøter som metode for å mobilisere til økt videre- og etterutdanning tilpasset virksomheters behov. Prosjektleder kan treffes på telefon 988 99 150.

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.