Tett på det grønne skiftet

Ren og fornybar energi til Meløy og verden

Statkraft har i over 100 år produsert ren og fornybar energi i Meløy. Basert på rikelige mengder fjellvann har kraftproduksjonen lagt grunnlaget utbygging av industristedet Glomfjord, og for utviklingen av det Meløy som vi kjenner i dag.

Les mer
Produksjon av solcelle i Glomfjord

Soloppgang i Glomfjord

Glomfjord har 25 års historie med videreforedling av silisium til bruk i solcellepanel. Denne historien inneholder stor innsatsvilje fra gründere, dedikerte industriarbeidere, opp- og nedturer og en ukuelig vilje til aldri å gi opp. Norwegian Crystals viderefører denne tradisjonen. Bedriften er nå i gang oppskalering av produksjonen etter en periode med restrukturering og innhenting av ny kapital.

Les mer
Sort soldatflue

Sirkulær økonomi i praksis

Verden trenger proteiner, og hva er merbærekraftig enn å produsere proteiner gjennom resirkulering heller enn nydyrking? På Åmøyhavn i Meløy jobber bedriften Ecoprot med å omdanne matavfall til proteiner som kan benyttes som ingrediens i fôr til oppdrettsnæringen.

Les mer
Egil Sørheim daglig leder Sørheim Holding

Grønn satsing i fiskeflåten

I Meløy settes ny standard for mer miljøvennlig drift i fiskeflåten. Sørheim Holding AS bygger nå et nytt hybrid-drevet fiskefartøy til over 400 millioner kroner. Nye Selvåg Senior blir blant de første fiskebåtene i sitt slag som kombinerer LNG- gass og batteridrift.

Les mer

Glomfjord; en hub for hydrogen i nord

For å stoppe den globale oppvarmingen vil nullutslippsløsninger innen transport være helt nødvendige. I Glomfjord har man over flere år jobbet for å revitalisere hydrogenproduksjonen som ble avsluttet i 1993, etter nærmere 40 års drift. Målet er å kunne tilby grønne løsninger for transport.

Les mer

Meløy tett på det grønne skiftet!

Det grønne skiftet i Meløy foregår nå. Meløy tett på ønsker å belyse arbeidet som gjøres innen bærekraftig utvikling i Meløy. Artikkelserien vil gå gjennom hele 2021, og skal løfte fram de grønne historiene fra Meløy.

Les mer

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.