Ledige stillinger

Vi gir deg en ny oversikt over ledige jobber hver måned.

Hver måned publiserer vi en liste over ledige jobber i Meløy. Husk at det alltid er mer enn disse jobbene som er ledig. Vi anbefaler derfor at du følger med på NAV Meløy eller www.meloy.kommune.no for å få en fullstendig oversikt.

Lurer du på hvordan det er å jobbe og bo i Meløy? Ta kontakt med oss i Meløy tilflytterkontor. Vi kan svare på det meste av spørsmål og kan også være behjelpelig dersom du er på jakt etter jobb. Vi håper å høre fra deg.

Meløy tilflytterkontor telefon 409 00 575.

 

Ledige stillinger mai

Helsesykepleier

Prosjektstilling i skolehelsetjenesten for perioden 1. juni 2020-31. desember 2020, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted vil være Glomfjord helsestasjon og eller Ørnes helsestasjon.

Arbeidsgiver: Meløy kommune.
75 prosent stilling.
Søknadsfrist: 10. mai.

Les mer om stillingen her. 

Helsesykepleier

Vikariat i skolehelsetjenesten for perioden 19. mai 2020 – 11. januar 2021. Arbeidssted vil være Vall helsestasjon, Enga skole, Flyktningehelsetjenesten, Ørnes helsestasjon, og Glomfjord helsestasjon.

Arbeidsgiver: Meløy kommune.
100 prosent stilling.
Søknadsfrist: 10. mai.

Les mer om stillingen her.

Lærer

Midlertidig stilling ved Enga skole skoleåret 2020-2021. Enga skole er en 1-10. skole med 114 elever skoleåret 2020-2021. Meløy kommune har elevaktive skoler som skal gi gode opplevelser, motivasjon, livsmestring og læring. Skolene har høyt fokus på relasjonskompetanse, og alle skolene er helsefremmende skoler.

Arbeidsgiver: Meløy kommune.
100 prosent stilling.
Søknadsfrist: 10. mai.

Les mer om stillingen her.

Sykepleier

Hjemmetjenesten Nord søker etter autorisert sykepleier på Ørnes. Dette er en heldøgns tjenestes som yter praktisk og personlig bistand i hjemmet, samt hjemmesykepleie. Arbeidsdagen er varierende og spennende, og du får brukt din kompetanse bredt.

Arbeidsgiver: Meløy kommune.
80 prosent fast stilling.
Søknadsfrist: 7. juni.

Les mer om stillingen her.

Sykepleier

Hjemmetjenesten Nord søker etter autorisert sykepleier på Ørnes. Dette er en heldøgns tjeneste som yter praktisk og personlig bistand i hjemmet, samt hjemmesykepleie. Arbeidsdagen er varierende og spennende, og du får brukt din kompetanse bredt.

Arbeidsgiver: Meløy kommune.
100 prosent fast stilling.
Søknadsfrist: 7. juni.

Les mer om stillingen her.

Avløser/gårdsarbeider i nordre Meløy/ søndre Gildeskål

Landbrukstjenester Salten og Lofoten Sa søker etter avløser/ gårdsarbeider med arbeids- og bosted i naturskjønne Meløy og Gildeskål.  Du vil få et variert arbeide innenfor husdyrhold og landbruk. Vi trenger en avløser som kan tenke seg å jobbe på melkebruk med storfe, med sauehold og griseproduksjon. Du vil få en svært varierende og spennende arbeidshverdag i en turnusordning.

Arbeidsgiver: Landbrukstjenester Salten og Lofoten Sa
100 prosent fast stilling.
Søknadsfrist: snarest.

Les mer om stillingen her.

Tett på ku på Meløy

Glade kyr på Meløy

Avløser/ gårdsarbeider i søndre Meløy

Landbrukstjenester Salten og Lofoten Sa søker etter avløser/ gårdsarbeider med arbeids- og bosted i naturskjønne Meløy. Gårdene ligger i områdene Engavågen, Grønøy og Åmnes. Du vil få et variert arbeide innenfor husdyrhold og landbruk. Vi trenger en avløser som kan tenke seg å jobbe på melkebruk med storfe, med sauehold og griseproduksjon. Du vil få en spennende arbeidshverdag i en turnusordning.

Arbeidsgiver: Landbrukstjenester Salten og Lofoten Sa
100 prosent fast stilling
Søknadsfrist: snarest.

Les mer om stillingen her.

Ambulansearbeider

Ambulanseområde 1 Salten sør søker etter to nye dyktige medarbeidere ved ambulansestasjonen på Ørnes. Ambulanseområde 1 Salten sør består av 3 ambulansestasjoner lokalisert på Engavågen, Ørnes og Inndyr. Tjenesten har hjemmevaktordning ved stasjonene på Inndyr og Engavågen, og vakt/aktivvakt på vaktrom på Ørnes. Totalt er 20 årsverk knyttet til ambulanseområdet.

Arbeidsgiver: Ambulanseområde 1 Salten sør.
100 prosent fast stilling fra d.d.
100 prosent vikariat i perioden 1. mai 2020 til 31. desember 2020.
Søknadsfrist: 12. mai.

Les mer om stillingene her.

Automasjonsingeniør

Bilfinger Industrial Services Norway as søker etter automasjonsingeniør. Bilfinger Industrial Services Norway as er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge. Selskapet har en omsetning på 1,9 milliarder kroner og har cirka 1 250 ansatte i Norge. Den nordligste enheten ligger i Glomfjord Industripark, og er en betydelig leverandør av vedlikeholds-, og prosjekttjenester til bedrifter i og utenfor industriparken, til privatmarkedet og til offentlig virksomhet i Nord-Norge for øvrig.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial Services Norway as.
100 prosent fast stilling.
Søknadsfrist 15. mai.

Les mer om stillingen her

Elektroinstallatør/ enhetsleder

Bilfinger Industrial Services Norway as søker etter elektroinstallatør/ enhetsleder. Bilfinger Industrial Services Norway as er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge. Selskapet har en omsetning på 1,9 milliarder kroner og har cirka 1 300 ansatte i Norge. Den nordligste enheten ligger i Glomfjord Industripark, og er en betydelig leverandør av vedlikeholds-, og prosjekttjenester til bedrifter i og utenfor industriparken, til privatmarkedet og til offentlig virksomhet i Nord-Norge for øvrig.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial Services Norway as.
100 prosent fast stilling.
Søknadsfrist 30. mai.

Les mer om stillingen her.

Glomfjord industripark.

Vi søker flere elektrikere

Bilfinger Industrial Services Norway as søker etter tre elektrikere med fagbrev. Bilfinger Industrial Services Norway as er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge. Selskapet har en omsetning på 1,9 milliarder kroner og har cirka 1 300 ansatte i Norge. Den nordligste enheten ligger i Glomfjord Industripark, og er en betydelig leverandør av vedlikeholds-, og prosjekttjenester til bedrifter i og utenfor industriparken, til privatmarkedet og til offentlig virksomhet i Nord-Norge for øvrig.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial Services Norway as.
100 prosent fast stilling x 3
Søknadsfrist: snarest.

Les mer om stillingen her.

Er du vår nye bygningsarbeider?

Bilfinger Industrial Services Norway as søker etter en personer med fagbrev innenfor betong og eller tømmerarbeid. Bilfinger Industrial Services Norway as er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge. Selskapet har en omsetning på 1,9 milliarder kroner og har cirka 1 300 ansatte i Norge. Den nordligste enheten ligger i Glomfjord Industripark, og er en betydelig leverandør av vedlikeholds-, og prosjekttjenester til bedrifter i og utenfor industriparken, til privatmarkedet og til offentlig virksomhet i Nord-Norge for øvrig.

Arbeidsgiver: Bilfinger Industrial Services Norway as.
100 prosent fast stilling x 2
Søknadsfrist: snarest.

Les mer om stillingen her

 

Sist oppdatert: 6. mai 2020.

10 gode grunner til å velge Meløy:

  1. Kort vei til jobb og skole
  2. Daglige turer i kajakk
  3. Meløyalpene venter på deg
  4. Samhold og skaperkraft
  5. Trygt for ungene
  6. Utrolig vakkert
  7. Svartisen blir nærmeste nabo
  8. Lahko nasjonalpark venter på deg
  9. Spennende og innovativt næringsliv
  10. Du blir del av et rikt kulturliv

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.