Meløy Næringsforum

Meløy Næringsforum er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Meløy Næringsforum

Næringslivet i Meløy har et eget samarbeidsorgan som arbeider for å løse utfordringer og finne muligheter gjennom samarbeid. Meløy Næringforum har som formål å sikre gode rammebetingelser for næringslivet og skape felles arenaer for dialog, utvikling og vekst. Organisasjonen er høringsinstans og pådriver på vegne av næringslivet overfor offentlige myndigheter, og jobber for en positiv nærings- og samfunnsutvikling i Meløy.

Meløy Næringsforum jobber for å skape møtearenaer for næringslivet gjennom  næringslivstreff, bransjetreff, kurs og seminar, og for en god dialog mellom næringsliv og offentlige instanser, blant annet gjennom jevnlige dialogmøter med Meløy kommune.  En særlig viktig sak for Meløy Næringsforum er gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.

For mer informasjon om bedrifter i Meløy kontakt Meløy Næringsforum, daglig leder Liz Marie Rekve, tlf 91374694

Meløyseminaret

Meløyseminaret er en regional konferanse for næringsliv, politikere og andre interesserte som arrangeres årlig i november. Konferansen inspirerer, fremmer gode ideer og løfter fram gründere og etablerte bedrifter for å bidra til økt verdiskaping i regionen. Konferansen har utviklet seg til å bli den viktigste møtearenaen for næringsutvikling i Meløyregionen, og innbyr til spennende foredrag og fruktbare meningsutvekslinger. Konferansen synliggjør også det regionale næringslivet gjennom bedriftspresentasjoner og utdeling av næringspriser.

 

Meløyseminaret med spennende foredragsholdere

 

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.