Meløy Utvikling

Meløy Utvikling KF er kommunens næringsutviklingsselskap.

Meløy kommune satser på utvikling av eksisterende og nytt næringsliv gjennom det kommunale næringsutviklingsselskapet Meløy Utvikling KF.  Meløy Utvikling KF yter hjelp til etablerte bedrifter og nyetablere som ønsker vekst og utvikling.

Trenger du hjelp til å utvikle din bedrift?

Meløy Utvikling KF er det naturlige kontaktsted om du har en ide for å utvikle din bedrift. Meløy Utvikling KF ble opprettet i 2013, og har vært kommunens redskap i et omfattende omstillingsprogram i Meløy fra 2012-2018.

Meløy Utvikling KF tilbyr veiledning og rådgivning innen forretningsutvikling, finansiering, kobling mot utviklingsprogram, nettverk og FoU, formidling av industrilokaler, næringsareal m.m.

Ta kontakt med oss:

  • Stine Estensen, daglig leder tlf 93400473
  • Espen Maruhn, prosjektleder reiseliv, tlf 41214741
  • Finn Nordmo, prosjektleder industri, tlf 48295718

Etablere bedrift?

Går du med en gründer i magen? Meløy Utvikling KF bistår mulige gründere med veileding og bistand i oppstartfasen. Potensielle gründere kan delta på etablererkurs gjennom Start opp Salten og søke om etablererstipend.

Ledig næringsareal og forretningslokaler

Meløy Utvikling kan bistå med å gi deg en oversikt over ledige næringsareal og forretningslokaler i Meløy.

Meløy kommune jobber for å ferdigstille reguleringsplan for to større industriarealer; Kilvik næringsområde og Æsvika – Galtneset industriområde, og tilrettelegge for næringsarealer i Reipå havn.

For bedrifter som ønsker å etablere seg i et industrimiljø har Glomfjord Industripark ledige industriarealer og etablert infrastruktur med vei, god og stabil strømforsyning, kjølevann, damp- og lufttrykknett, containerhavn med mer. Der er også ledige lager- og industribygninger og tilgang til kantine og møterom.

Det finnes også andre private aktører som har næringsareal eller lokaler som kan være aktuelle for salg eller utleie. I Ørnes sentrum 2 er det ledige lokaler for handels- og servicenæringer. Ta kontakt med T. Kolstad Eiendom for mer informasjon.

Ledige butikklokaler

Støtte til fiskefartøy og fiskekvoter

Meløy kommune ønsker å stimulere til opprettholdelse og fornyelse av fiskeflåten og kjøp av fiskekvoter. Det er derfor opprettet en egen støtteordning for fiskere på blad B.  Det kan søkes om støtte til bygging av nye eller kjøp av brukte fartøy og til kjøp av kvoter/fiskerettigheter. For mer informasjon om ordningen og hvordan søke, ta kontakt med Meløy Utvikling KF.

Strategisk næringsplan

Meløy kommune vedtok desember 2018 Strategisk næringsplan for 2019-2022  – med perspektiver mot 2030. Denne planen definerer ambisjoner og strategier for Meløy kommune sin satsing på næringsutvikling i de kommende årene.  Planen kan du laste ned her: Strategisk næringsplan 2019-2022

 

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.