Om næringslivet

Meløy har et sterkt og innovativt næringsliv.

Meløy har et sterkt og innovativt næringsliv med kraft, industri og havbruk som viktige elementer. Kommunen har en lang og stolt kraft- og industrihistorie som strekker seg over hundre år tilbake i tid. Fremdeles domineres næringslivet i Meløy av industri med noen store hjørnesteinsbedrifter, men gjennom flere omstillingsprosesser har næringslivet fått større bredde.

God tilgang på rent og fornybart vann har lagt grunnlaget for at Meløy er blant landets største produsenter av vannkraft.  Glomfjord kraftverk ble satt i drift allerede i 1920, og i 1993 stod Svartisen kraftverk ferdig med en årlig produksjon på 2195 GWh.

Statkraft

Den gode tilgangen på kraft og kjølevann la i sin tid grunnlaget for etablering av industrivirksomhet i Glomfjord. I dag er Yaras fabrikk i Glomfjord verdens nordligste mineralgjødselfabrikk, og er kommunens største private arbeidsgiver med omlag 190 ansatte.

Flere større konsernbedrifter er lokalisert i Meløy. De største aktørene er Yara Norge Glomfjord, Norwegian Crystals, Statkraft, Bilfinger Industrial Services, Nova Sea, Chargill Aqua Nutrition (Ewos) og Mowi.

Miljøvennlig produksjon og sirkulær økonomi

Miljøvennlig produksjon og sirkulær økonomi er satsingområder for næringslivet i Meløy. Gjenbruk av vannressurser har lenge vært praksis i Glomfjord Industripark. Kaldt fjellvann benyttes til kjøling i produksjon av mineralgjødsel før det tempererte vannet sendes videre og gjenbrukes i produksjon av laksesmolt. Meløy er også lokaliseringsted for solindustri med en tydelig grønn profil. Basert på ren og fornybar vannkraft etterlater denne produksjonen av wafere svært lave karbonutslipp. Glomfjord var i sin tid storprodusent av hydrogen, og en ny hydrogenfabrikk er under planlegging for produksjon av nullutslipps drivstoff. Siste tilskuddet av grønn industri er produksjon av fluelarver som gjødsel og som proteinkilde i fôr.

 

Produksjon av solcelle i Glomfjord

Glomfjord Industripark

Glomfjord Industripark en det største industriområdet i Salten-regionen, og bidrar til at Nordland er Norges nest største industrifylke. I Glomfjord industripark har 19 bedrifter  og omlag 450 mennesker sitt daglige virke, deriblant rundt 30 lærlinger. I industriparken produseres mineralgjødsel, wafere til solindustrien og lakssmolt som finner veien til markeder utenlands og innenlands. Flere leverandørbedrifter er også lokalisert i Glomfjord industripark og tilbyr et bredt spekter av tjenester innen vedlikehold og service, prosjektering, entreprenørarbeid, laboratoriumanalyser, kantinedrift, kurs og fagopplæring. Meløy kommunes apparat for næringsutvikling, Meløy Utvikling KF, er også lokalisert i Glomfjord Industripark.

Les om Glomfjord Industripark

Fiskeri, havbruk og landbruk

Meløy har  lange tradisjoner innen fiskeri, havbruk og landbruk, og har fortsatt mange sysselsatte og stor produksjon innen disse næringene  Fiskerimiljøet er sterkt med flere større fiskebåtrederi og et ungt og dynamisk kystfiskemiljø. Meløy har hatt en positiv utvikling i fiskerinæringa både når det gjelder antall fartøy og antall fiskere. Meløy skiller seg ut på fylkesnivå med særlig høy andel unge fiskere.

Meløy var en av pionerkommunene i Nordland innen havbruk, og er fremdeles en stor havbrukskommune med både landbasert produksjon av settefisk og lakseoppdrett i sjø. De siste årene har det blitt etablert torskeoppdrett i sjø. I tillegg har Meløy oppdrett av flekksteinbit og stør, som de eneste anleggene i Norge.  Ved Cargill Aqva Nutrition sin fabrikk på Halsa produseres fiskefôr til den voksende oppdrettsnæringen .

Cargill-EWOS

Landbruket domineres av melke- og kjøttproduksjon. Utviklingen i jordbruket Meløy har som ellers i landet gått i retning av færre og større bruk. De som blir igjen satser ved å øke produksjonen, og de siste årene har flere bønder bygd nye og mer moderne driftsbygninger. Kombinasjon av tradisjonell gårdsdrift med tilleggsnæringer, som Inn på tunet, produksjon av lokal mat og gårdsutsalg, har også blitt mer vanlig.

Bygg- og anleggsnæringen

Meløy har en sterk bygg- anleggsnæring, som har hatt en positiv utvikling de senere årene. Lokale entreprenører, byggefirma, elektro- og VVS-bedrifter sysselsetter omlag 200 mennesker, og har også en betydelig andel lærlinger i sin arbeidsstokk.

 

Meløy Elektro

Reiseliv og opplevelser

Reiselivsnæring i Meløy er i sterk vekst. Svartisen med brearmen Engenbreen har lenge vært et nasjonalt ikon med attraksjonskraft.  I Meløy ligger også Saltfjellet-Svartisen og Lákho nasjonalpark, og det er lett tilgang til fjell, fiskevann og til en fantastisk skjærgård.  Dette gir grunnlag for nye og spennende opplevelseprodukter innen reiseliv. Du kan lese mer om disse under fanen Opplevelser.

 

Handel- og tjenesteyting

Meløy har en rekke bedrifter innen handel og tjenesteyting, fra små butikker til større private helsebedrifter. I kommunesenteret Ørnes er mange av butikkene og servicetilbudene samlet. Her finner du alt fra dagligvarer til sko, klær, leker og møbler. Regnskapskontor, mediebedrifter og Sparebank1 Nord-Norge er også lokalisert på Ørnes, og flere offentlige tjenester som tannlege, politiet, NAV, og biblioteket.

På hjemmesiden meloyhandel.no finner du oversikt over bedrifter i Meløy som tilbyr varer og tjenester.

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.