Næringslivet

Meløy har et sterkt og innovativt næringsliv.

Meløy har et sterkt og innovativt næringsliv med kraft, industri og havbruk som viktige elementer. Kommunen har en lang og stolt kraft- og industrihistorie som strekker seg over hundre år tilbake i tid. Fremdeles domineres næringslivet i Meløy av industri med noen store hjørnesteinsbedrifter, men gjennom flere omstillingsprosesser har næringslivet fått større bredde.

I dag preges industrien av å være fremtidsrettet med fokus blant annet på produksjon av miljøvennlig kraft og bærekraftig utvikling. Meløy er blant landets største produsenter av vannkraft, og er lokaliseringsted for solindustri med en tydelig grønn profil. Oppstart av hydrogenproduksjon er under planlegging. Meløy har også en betydelig leverandørindustri, og en sterk bygg- og anleggsbransje.

Flere større konsernbedrifter er lokalisert i Meløy. De største aktørene er Yara Norge Glomfjord, Norwegian Crystals, Statkraft, Bilfinger Industrial Services, Nova Sea, Chargill Aqua Nutrition (Ewos) og Mowi.

Glomfjord Industripark

Glomfjord Industripark en det største industriområdet i Salten-regionen, og bidrar til at Nordland er Norges nest største industrifylke. I Glomfjord industripark har 12 aktører og omlag 450 mennesker sitt daglige virke, deriblant rundt 30 lærlinger.

Les om Glomfjord Industripark

Fiskeri, havbruk og landbruk

Meløy har  lange tradisjoner innen fiskeri, havbruk og landbruk.  Fiskerimiljøet er sterkt med flere større fiskebåtrederi og et ungt og dynamisk kystfiskemiljø. Meløy var en av pionerkommunene i Nordland innen havbruk, og i dag finnes det både landbasert produksjon av settefisk og lakseoppdrett i sjø. Det er også spennende etableringer innen nye arter (flekksteinbit og stør). Landbruket domineres av melke- og kjøttproduksjon.

 

Reiseliv og opplevelser

Reiselivsnæring i Meløy er i sterk vekst. Svartisen med brearmen Engenbreen har lenge vært et nasjonalt ikon med attraksjonskraft.  I Meløy ligger også Saltfjellet-Svartisen og Lákho nasjonalpark, og det er lett tilgang til fjell, fiskevann og til en fantastisk skjærgård.  Dette gir grunnlag for nye og spennende opplevelseprodukter innen reiseliv. Du kan lese mer om disse under fanen Opplevelser.

Handel- og tjenesteyting

Meløy har en rekke bedrifter innen handel og tjenesteyting, fra små butikker til større private helsebedrifter. I kommunesenteret Ørnes er mange av butikkene og servicetilbudene samlet. Her finner du også flere offentlige tjenester som tannlege, politiet, NAV, og biblioteket.

 

Meløy Næringforum

Næringslivet i Meløy har et eget samarbeidsorgan som arbeider for å løse utfordringer og finne muligheter gjennom samarbeid. Meløy Næringforum har som formål å sikre gode rammebetingelser for næringslivet og skape felles arenaer for dialog, utvikling og vekst. Årlig arrangerer foreningen Meløyseminaret som er en regional konferanse for næringsliv, politikere og andre interesserte.

Meløyseminaret

 

For mer informasjon om bedrifter i Meløy kontakt Meløy Næringsforum.

 

10 gode grunner til å velge Meløy:

Hovedpartnere

Partnere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.