Om oss

Meløy tett på er et profilerings- og rekrutteringsprosjekt for Meløy.

Gjennom markedsføring og øvrige tiltak skal Meløy tett på synliggjøre og markedsføre de gode kvalitetene Meløy har som bo- og arbeidssted. Målet er å bidra til at flere skal ønske å bo og jobbe i Meløy. Vi har som målsetting å rekruttere både innbyggere og arbeidskraft, bidra til stolthet blant de som allerede bor i Meløy og å bidra til å skape gode samarbeidsarenaer for utvikling av Meløysamfunnet.  Vi ønsker også å ta godt vare på de som velger Meløy, og har opprettet et eget Tilflytterkontor. Prosjektet er et samarbeid mellom Meløy kommune, næringsliv og grendelagene i Meløy.

Prosjektleder
Liv Toril Pettersen
Telefon +47 901 21 129

Meløy tilflytterkontor

Ønsker du ønsker informasjon om hvordan det er å leve og bo i Meløy? Meløy tilflytterkontor er behjelpelig med å svare på spørsmål angående jobb, bolig og fritidsaktiviteter. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Telefon +47 409 00 575

Bli partner!

Meløy tett på tilbyr næringslivet partnerskap. Vi ønsker å synliggjøre det sterke og varierte næringslivet i Meløy, og å vise fram mulighetene for spennende jobber og en aktiv og meningsfylt fritid. Som bedriftspartner blir du en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Du får også mulighet for verdifull markedsføring av din bedrift og ekstra profilering av ledige stillinger.

Vi tilbyr partnere følgende verktøykasse:

Profilering av Meløy som bo- og arbeidssted
Profilering av egen bedrift  gjennom våre kanaler: Hjemmeside, Facebook, Instagram og YouTube
Innholdsproduksjon: Aktuelt saker, nyhetsbrev, film, bilder
Rekruttering av arbeidskraft: Utlysning av ledige stillinger, lærlinger, Bistå ved rekruttering av nøkkelpersonell
Profilering av ledige næringsareal og næringslokaler
Kurs i emner som fremmer profilering og synlighet, bruk av sosiale media
Deltagelse på arenaer for partnere
Felles deltagelse på jobbmesser for økt synlighet og profilering av egen bedrift.

Vi ønsker både små og store bedrifter fra ulike bransjer velkommen som partnere. Pris på partnerskapet differersieres ut fra tre ulike partnerskapspakker:

Hovedpartnerbedrifter

 • Kort presentasjon av bedriften og logo med link til bedriftens hjemmeside på nettsiden www.meloy.no
 • Profilering av ledige stillinger (åpent for alle på meloy.no; profilering på facebook kun for partnerbedrifter)
 • Tilbud om en fotopakke. Fotograf kommer til din arbeidsplass og tar bilder som både bedriften og prosjektet kan benytte seg av (etter avtale).
 • Ekstra profilering av bedriften gjennom redaksjonelt innhold på nettsiden, i nyhetsbrev og gjennom sosiale media. (Eksempelvis: Historier om nye eller gamle tilflyttere i din bedrift, folk som trives i jobben sin)
 • Ekstra oppfølging ved rekruttering av nøkkelpersonell, i samarbeid med bedriften.
 • Ekstra profilering av ledige stillinger på sosiale media gjennom prosjektet.
 • Mulighet for deltakelse på events og jobbmesser sammen med prosjektet for økt synlighet og profilering av egen bedrift.
 • Muligheter for deltagelse på kurs til rabatterte priser innenfor emner som fremmer profilering og synlighet.
 • Pris pr. år: 32 000 kr

Partnerdrifter

 • Kort presentasjon av bedriften og logo med link til bedriftens hjemmeside på nettsiden www.meloy.no
 • Profilering av ledige stillinger (åpent for alle på meloy.no; profilering på facebook kun for partnerbedrifter)
 • Tilbud om en fotopakke (maks 1 times fotografering). Fotograf kommer til din arbeidsplass og tar bilder som både bedriften og prosjektet kan benytte seg av (etter avtale).
 • Ekstra profilering av ledige stillinger på sosiale media gjennom prosjektet.
 • Muligheter for ekstra profilering på hjemmeside og i sosiale media.
 • Mulighet for deltakelse på events i regi av prosjektet.
 • Muligheter for deltagelse på kurs innenfor emner som fremmer profilering og synlighet.
 • Pris pr. år: 12 000 kr

Støttespillere (Forbeholdt bedrifter under 10 ansatte)

 • Kort presentasjon av bedriften og logo med link til bedriftens hjemmeside på nettsiden www.meloy.no
 • Profilering av ledige stillinger (åpent for alle på meloy.no; profilering på facebook etter avtale).
 • Mulighet for ekstra profilering på hjemmeside og sosiale medier i felleskap med andre støttespillere.
 • Muligheter for deltagelse på events i regi av prosjektet.
 • Pris pr. år 3000

Ta kontakt for partnerskap:

Liv Toril Pettersen
Telefon 901 21 129 eller e-post: liv.toril.pettersen@meloy.kommune.no eller

Mette Bjørnvik
Telefon 979 52 280 eller e-post: post@meloynf.no

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.