Samarbeidspartnere

Meløy tett på er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor i Meløy. Næringsliv, kommune og grendelagene har gått sammen om å profilere Meløy som bo- og arbeidssted. Våre partnerbedrifter er avgjørende for at vi skal kunne lykkes med dette.

Våre hovedpartnere:

 

Yara logo

Yara Norge AS Glomfjord

Yara International ASA er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel, med produksjon, salg og distribusjon over hele verden. Produksjonsanlegget i Glomfjord er verdens nordligste gjødselfabrikk, og har rundt 190 ansatte inkludert lærlinger. Her produseres det årlig omlag 790.000 tonn NPK-gjødsel og kalksalpeter.

Statkraft logo

Statkraft

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og har har to anlegg i Meløy. Kraften fra tradisjonsrike Glomfjord kraftverk la grunnlaget for industristedet Glomfjord og for Meløys industrihistorie. Kraftverket hadde tre aggregater ferdigbygd allerede i 1920, og fikk ytterligere tre i drift etter andre verdenskrig. Svartisen kraftverk i Holandsfjorden stod ferdig i 1993. Kraftverket henter sin energi fra Storglomvannet, og har Norges største vannmagasin målt i vannmengde. Statkraft har 32 årsverk i Meløy. De 10 årsverkene i kraftverksgruppa har ansvaret for drift og vedlikehold av kraftverkene i Meløy. De øvrige årsverkene ivaretar fellesoppgaver for Statkraft knyttet til teknisk dokumentasjon, eiendomsforvaltning, adgangskontroll for kraftverkene og relévern/kontrollanlegg.

TK Eiendom logo

T. Kolstad eiendom

T. Kolstad eiendom AS er Saltens største  eiendomskonsern bygd opp av gründeren, Tord U. Kolstad. Konsernet eier næringsbygget Ørnes sentrum 2. Lokalene huser legekontor, fysioterapeut, cafe og en rekke butikker.

 

Gigante havbruk logo

Gigante Havbruk

Gigante Havbruk ble startet i 1988 av oppdrettsgründer Kjell Lorentsen fra Bolga. Bedriften har hovedkontor i Bodø, og eier også Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS). Gigante Havbruk har også planer om å etablere flere landbaserte anlegg for oppdrett av laks, blant annet på Verholmen i øygruppa Bolga. Kjell Lorentsen er også sterk engasjert i utviklingen av hjemstedet Bolga, bl.a. gjennom etableringen av reiselivsbedriften Bolga Brygge.

Sørheim Holding logo

Sørheim Holding AS

Sørheim Holding er et fiskerkonsern som holder til på Halsa. Konsernet har to topp moderne fiskerifartøy; ringnotsnurperen Selvåg Senior og kystfiskefartøyet Meløyfjord. De eier Søheimbrygga, og har er også eierandeler i landsdelen største og nyeste notbøteri, Meløy Notbøteri. Fiskebåtreder Egil Sørheim har signert kontrakt på bygging av ny «Meløyfjord». Den skal være klar i mars 2021.

 

Cargill ewos logo

Cargill/EWOS

Cargill Aqua Nutrition produserer fôr til en voksende oppdrettsnæringen under merkenavnet EWOS. Fabrikken er lokalisert på Halsa og er en viktig arbeidsplass i søndre Meløy. Bedriften har opplevde sterk vekst det siste året, og har nå over 50 ansatte med lærlinger og trainee.

Sparebank1 SNN logo

Sparebank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 Nord-Norge har avdelingskontor på Ørnes i nye og flotte lokaler. Banken kaller seg et komplett finanshus, og tilbyr tjenester til private og bedrifter innen bank, regnskap, eiendomsmegling og finansiering. Banken tilbakefører flere hundre millioner til det nordnorske samfunnet gjennom samfunnsutbytte. Meløy Næringsforum har fått midler i to omganger for å bidra til løfte prosjektet Meløy tett på.

 

Meløy kommune logo

Meløy kommune

Meløy kommune er prosjekteier til Meløy tett på, og bidrar med stillingsressurser inn i prosjektet. Kommunen ønsker å synliggjøre de gode kvalitetene ved Meløy som bo- og arbeidssted på en bedre måte, og bygge stolthet for Meløy. Meløy har fantastiske muligheter, og prosjektet støtter opp under utviklingsplanene for Meløy innen nærings-, steds- og samfunnsutvikling.

 

Meløy Utvikling logo

Meløy Utvikling KF

Meløy Utvikling KF er kommunens næringsapparat som tilbyr tjenester til gründere og bedrifter som satser på vekst og utvikling. Meløy Utvikling har gjennom omstillingsprogrammet i Meløy gitt et stort bidrag til finansiering av Meløy tett på.

 

Meløy Næringsforum logo

Meløy Næringsforum

Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon for næringslivet i Meløy. Meløy næringforum har fokus på næringslivets rammebetingelser, og bidra til samhandling og en positiv utvikling for næringslivet i Meløy. Meløy Næringsforum er leid inn som prosjektleder for Meløy tett på, og bidrar også inn i prosjektet gjennom sitt nettverk.

 

Nordland fylkeskommune logo

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har i en årrekke jobbet for å skape attraktive, inkluderende og bærekraftige samfunn i Nordland. Meløy tett på har mottatt økonomisk støtte gjennom fylkeskommunens virkemidler for å skape gode bosted og reisemål.

Våre partnere:

 

Meløy Elektro logo

Meløy Elektro AS

Meløy Elektro AS leverer produkter og tjenester innen elektro til offentlig og privat næringsliv, industri og til private kunder. De tilbyr sterk- og svakstrømsinstallasjoner, og tjenester og produkter innen telematikk, data, automasjon og kommunikasjon.

 

Solhaug Byggevare logo

Solhaug Byggevare

Solhaug Byggevare er medlem av Monter kjeden, og tilbyr alt av byggevarer for gjør-det-selv kunder, byggmestere og håndtverkere. De har egen byggeserviceavdeling og kan formidle kontakt til håndtverkere ved behov. Solhaug Byggevare har butikker både på Ørnes og på Halsa.

 

Meløy videregående skole logo

Meløy videregående skole

Meløy videregående skole har studiesteder både i Meløy (Ørnes og Glomfjord) og nabokommunen Gildeskål (Inndyr). På Ørnes tilbys 3-årig Studiespesialisering og påbygning til generell studiekompetanse. Glomfjord har 2-årige yrkesfaglig studieretninger innen Teknikk og industriell produksjon,  Elektrofag og Helse- og oppvekstfag. På Inndyr tilbys Naturbruk.

 

Reipå Knuseri logo

Reipå Knuseri

Reipå Knuseri er et entreprenørfirma som utfører alle typer gravearbeider; utgraving av tomter, grøfter, etablering av veier og fyllinger, muring av maskinlagte murer m.m. De leverer også knuste steinmaterialer og plenjord. Bedriften er lokalisert på Reipå, og har eget steinbrudd i Kleiva.

 

Bolga brygge logo

Bolga Brygge

Bolga Brygge er et spise- og overnattingssted lokalisert på øya Bolga. Her tilbys overnatting i moderne sjøhus, restaurant med lokalprodusert mat og ulike events. De har fult utstyrt fiskecamp, og konseptet utvides stadig med nye spennende opplevelsesprodukter.

 

Beyond Limits logo

Beyond Limits

Rune Krogh er gründeren bak bedriften Beyond Limits. Rune er profesjonell guide, og har guidet folk både til Nordpolen, gjennom Nordvestpassasjen, over Finnmarksvidda og utallige turer på Svartisen. Bedriften tilbyr alle typer friluftsaktiviteter tilpasset kundens behov.

Gode grunner til å velge Meløy!

Ledige stillinger akkurat nå!

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Lukk video

Denne siden benytter seg av cookies.